Zoeken
 Zoeken

Wonen naar wens


Klussen of verbouwen in uw huurwoning? WSN biedt u de ruimte om uw huurwoning naar eigen wens te veranderen. Daarbij gelden wel een aantal regels.
  • De aanpassing voldoet aan de eisen en regels van de gemeente, de energiebedrijven en de brandweer.
  • Er mag geen schade ontstaan aan de constructie van de woning of het gebouw.
  • De aanpassing die u aanbrengt in uw woning mag geen gevaar opleveren voor u als bewoner of voor omwonenden.
  • Voor aanpassingen aan gas- en elektrische installaties huurt u een erkend installateur in.
  • De aanpassing mag de waarde van de woning niet verminderen of de woning minder goed verhuurbaar maken.
WMO
U heeft een aanpassing nodig in uw woning. U kunt dan een aanvraag indienen bij de Gemeente via het klantcontact centrum KCC via telefoonnummer 140172.

Indien vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning een akkoord is gegeven, vraagt de Gemeente, toestemming aan WSN voor de aanpassing van de woning mag. Na onze toestemming wordt dan de uitvoering in gang gezet via of de woningstichting of via de Gemeente.

De Gemeente is altijd opdrachtgever. De kosten worden vanuit de WMO vergoed.


Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*