Zoeken
 Zoeken
Urgentie

Als u met spoed een woning nodig heeft, kunt u een beroep doen op de urgentieregeling. Bij moeilijke situaties of om gezondheidsredenen kan voorrang worden gegeven bij het verkrijgen van een sociale huurwoning.

Wanneer komt u in aanmerking voor urgentie?
• U staat ingeschreven als woningzoekende bij Holland Rijnland via
  www.hureninhollandrijnland.nl
• U woont in één van de Gemeentes van Holland Rijnland
• U zit in een acute noodsituatie. Deze kan maatschappelijk, sociaal, medisch of
  psychisch van aard zijn.
  Verandering van woonruimte is van belang om het probleem op te lossen.
• U kunt aantonen dat u in een acute noodsituatie zit.

De urgentieprocedure begint met een intakegesprek bij de woningstichting.
De woningstichting beslist echter niet over uw aanvraag. Dit wordt gedaan door de urgentiecommissie van Holland Rijnland.
De leges-kosten voor een urgentieaanvraag bedragen € 65,-.

Wanneer uw urgentie wordt goedgekeurd, kunt u zelf actief via
www.hureninhollandrijnland.nl op zoek naar een geschikte huurwoning en
krijgt u voorrang op andere woningzoekenden.

Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*