Zoeken
 Zoeken

Sociale huurwoning


U vindt hier ons aanbod sociale huurwoningen

Zoekt u een sociale huurwoning (woningen met een huurprijs lager dan € 710,68 per maand) in Gemeente Nieuwkoop of in de regio Holland Rijnland? U vindt het beschikbare aanbod van alle sociale huurwoningen uit de regio Holland Rijnland op www.woningnethollandrijnland.nl.

Aanvullende regels voor het toewijzen van woningen

Sinds 1 januari 2016 gelden nieuwe regels voor het toewijzen van sociale huurwoningen.
Vanaf deze datum mogen we aan huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens alleen nog maar woningen aanbieden met een huurprijs tot maximaal € 635,05 (prijspeil 2017).  Dit heet ‘’passend toewijzen’’.

Met het passend toewijzen wil de overheid er voor zorgen dat mensen met de laagste inkomens niet in een voor hen te dure woning gaan wonen. Woningcorporaties zijn verplicht deze nieuwe toewijzingsregels te hanteren.

In onze woningadvertenties op WoningNet geven we precies aan welk inkomen u mag hebben voor welke woning. Ook de samenstelling van uw huishouden (inwonende gezinsleden en andere medebewoners*) en uw leeftijd** spelen een rol bij de bepaling van het huishoudinkomen en de daarbij passende huurprijs.

Bent u een eenpersoonshuishouden (vanaf 18 jaar) met een inkomen lager of gelijk aan € 22.200,-?
U mag bij ons dan een woning huren met een huurprijs van maximaal € 592,55 per maand.

Bent u een tweepersoonshuishouden onder de AOW leeftijd met een inkomen lager of gelijk aan € 30.150,-?
U mag bij ons dan een woning huren met een huurprijs van maximaal € 592,55 per maand.

Bent u een tweepersoonshuishouden boven de AOW leeftijd met een inkomen lager of gelijk € 30.175,-?
U mag bij ons dan een woning huren met een huurprijs van maximaal € 592,55 per maand.

Bent u een drie- of meerpersoonshuishouden onder de AOW leeftijd met een inkomen lager of gelijk aan € 30.150,-?
U mag dan bij ons een woning huren met een huurprijs van maximaal € 635,05 per maand.

Bent u een drie- of meerpersoonshuishouden boven de AOW leeftijd met een inkomen lager of gelijk aan € 30.175,-?
U mag dan bij ons een woning huren met een huurprijs van maximaal € 635,05 per maand.

* Inwonende kinderen tellen wel mee bij het aantal personen per huishouden, maar niet bij de berekening van het inkomen. Het   maakt geen verschil of de kinderen al volwassen zijn of niet.

** In 2017 is de AOW leeftijd 65 jaar en 9 maanden.

Alleen voor nieuwe verhuringen
Bovenstaande bepalingen gelden alleen voor nieuwe verhuringen. Bent u al huurder, dan verandert er voor u niets.
Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*