Zoeken
 Zoeken

Sociale huurwoningBent u op zoek naar een (andere) sociale huurwoning in de Gemeente Nieuwkoop of in de regio Holland Rijnland? Dan zoekt u die vanaf nu op de nieuwe website www.hureninhollandrijnland.nl Deze website maakt het u nog makkelijker om een passende woning te vinden.

Aanvullende regels voor het toewijzen van woningen

Woningcorporaties, en dus Woningstichting Nieuwkoop, mogen volgens de Woningwet aan huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens alleen woningen aanbieden met een huurprijs tot maximaal € 651,03 (prijspeil 2019). Dit heet ‘’passend toewijzen’’.

Met het passend toewijzen wil de overheid er voor zorgen dat mensen met de laagste inkomens niet in een voor hen te dure woning gaan wonen. Woningcorporaties zijn verplicht deze toewijzingsregels te hanteren.

In onze woningadvertenties op www.hureninhollandrijnland.nl geven we precies aan welk inkomen u mag hebben voor welke woning. Ook de samenstelling van uw huishouden (inwonende gezinsleden en andere medebewoners*) en uw leeftijd** spelen een rol bij de bepaling van het huishoudinkomen en de daarbij passende huurprijs.

Bent u een eenpersoonshuishouden onder de AOW leeftijd met een inkomen lager of gelijk aan € 22.700,-? Of boven de AOW leeftijd met een inkomen gelijk of lager aan € 22.675?
U mag bij ons dan een woning huren met een huurprijs van maximaal € 607,46 per maand.

Bent u een tweepersoonshuishouden onder de AOW leeftijd met een inkomen lager of gelijk aan € 30.825,-? Of boven de AOW leeftijd met een inkomen lager of gelijk aan € 30.800?
U mag bij ons dan een woning huren met een huurprijs van maximaal € 607,46 per maand.

Bent u een drie- of meerpersoonshuishouden onder de AOW leeftijd met een inkomen lager of gelijk aan € 30.825,-? Of boven de AOW leeftijd met een inkomen lager of gelijk aan € 30.800?
U mag dan bij ons een woning huren met een huurprijs van maximaal € 651,03 per maand.

* Inwonende kinderen tellen wel mee bij het aantal personen per huishouden, maar niet bij de berekening van het inkomen. Het maakt geen verschil of de kinderen al volwassen zijn of niet.

** In 2019 is de AOW leeftijd 66 jaar en 4 maanden.


Alleen voor nieuwe verhuringen
Bovenstaande bepalingen gelden alleen voor nieuwe verhuringen. Bent u al huurder, dan verandert er voor u niets.
Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*