Zoeken
 Zoeken

Organisatie


Woningstichting Nieuwkoop beheert en verhuurt ruim 1200 eenheden in de kernen Nieuwkoop, Noorden, Nieuwveen en Woerdense Verlaat van de Gemeente Nieuwkoop. Naast eengezinswoningen, verhuurt WSN ook portiekwoningen, grondgebonden seniorenwoningen, appartementen, wooneenheden aan zorginstellingen, kamers, garages, standplaatsen, woonwagens en diverse bedrijfsruimten.

Directeur-bestuurder
De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de organisatie en legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. De directeur-bestuurder stuurt de managers van de afdelingen Financiën en Woondiensten aan en ook projecten. De directeur bestuurder worden ondersteund door het directiesecretariaat. Klik hier voor een schematische weergave van de organisatie.

Afdeling Woondiensten
De manager Woondiensten is verantwoordelijk voor de afdeling Woondiensten. De afdeling verhuurt, verkoopt en onderhoud woningen. Ook is de afdeling het eerste aanspreekpunt voor de huurders (klantencontacten).

Afdeling Financiën
De manager Financien is verantwoordelijk voor de afdeling Financiën. De afdeling is onder andere verantwoordelijk voor verslaglegging, (financiële) administratie en treasury.

Projecten
Binnen het cluster projecten worden werkzaamheden ondergebracht, die een projectmatige aanpak vereisen. Nieuwbouw, renovatie van woningen, maar ook bijvoorbeeld ook de verdere uitwerking en implementatie van het Strategisch Voorraad Beleid van WSN.

Hier vindt u de vereiste gegevens van een ANBI.

Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*