Zoeken
 Zoeken

Onderhoudsplanning 2020


In 2020 staan diverse onderhoudswerkzaamheden gepland voor een groot aantal woningen. De werkzaamheden variëren van schilderwerk tot het energiezuiniger maken van de woningen.

In onderstaand overzicht vindt u de planning van het onderhoud in 2020. Staat uw woning erbij? Dan ontvangt u, voordat de werkzaamheden starten, bericht over de uitvoering van de werkzaamheden. U ontvangt ook informatie over de planning en de aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Als het nodig is, neemt de aannemer contact met u op om precieze afspraken te maken. U weet dus altijd vooraf wat er gaat gebeuren.

Tijdens het onderhoud doen wij er alles aan om (eventuele) overlast zo beperkt mogelijk te houden. Zo hopen wij dat u, net als voorgaande jaren, tevreden bent over het resultaat.

Schilderwerk
In onderstaande complexen schilderen wij het houtwerk aan de buitenzijde. Is het houtwerk aangetast, bijvoorbeeld door houtrot, dan repareren wij het hout vooraf. 

Complex 111 Zuideinde te Nieuwkoop 3 woningen
Zuideinde 75, 237, 241

Complex 112 Meeuwenlaan te Nieuwkoop 11 woningen
Meeuwenlaan 32, 34, 36, 17, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29

Complex 114 Meeuwenlaan te Nieuwkoop  3 woningen
Meeuwenlaan 3, 4, 5

Complex 137 Het Lange Stuk en De Schepegaten te Nieuwkoop  25 woningen
Het Lange Stuk 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51 en 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62
De Schepegaten 9, 11, 13, 27, 47, 49, 51 en 10, 12, 24, 50

Complex 145 Brasemstraat en Spieringstraat te Nieuwkoop  11 woningen
Brasemstraat 20, 26, 30
Spieringstraat 18 t/m 32

Complex 211 Meeuwenlaan te Nieuwkoop 5 woningen
Meeuwenlaan 8, 9, 11, 12, 15

Complex 221 Anemonenstraat en Chrysantenstraat te Noorden 16 woningen
Anemonenstraat 2 t/m 16
Chrysantenstraat 1 t/m 15

Complex 235 De Schepegaten te Nieuwkoop 10 woningen
De Schepegaten 20, 22, 28, 42, 44 en 21, 29, 31, 43, 45

Complex 245 Joris Zudde te Nieuwkoop 16 woningen
Joris Zudde 1 t/m 15A

Complex 251 Theresiahof te Noorden 7 woningen
Theresiahof 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Complex 307 Berkenlaan te Nieuwkoop 5 woningen
Berkenlaan 2, 2A, 4, 4A, 4B

Complex 311 Anemonenstraat  te Noorden woning en bedrijfspand
Anemonenstraat  18, 20

Diverse werkzaamheden
Bij de volgende complexen verrichten wij werkzaamheden om het complex in stand te houden of te verbeteren.

Complex 241 De Halve Roe 1 t/m 35 te Nieuwkoop.
Aanbrengen valbeveiliging op dak.

Complex 271 Vijverhof te Nieuwkoop
Reinigen van de betonnen elementen.
Hemelwaterafvoer op de galerijen verbeteren.

Complex 272 Roodborstlaan te Nieuwkoop
De vijver wordt uitgebaggerd en de beschoeiing wordt plaatselijk vervangen.

Complex 570 De Verbinding te Nieuwkoop
Uitbereiding van het aantal oplaadpunten voor elektrische fietsen.

Algemeen onderhoud
Er is ook onderhoud dat jaarlijks, of met enige regelmaat terugkomt. Dit heeft betrekking op het controleren / onderhouden / reinigen / vervangen van:
• liften
• noodverlichting
• brandblussers en brandmeldinstallaties
• garagedeuren parkeerkelders
• installaties voor de waterdruk
• filters warmte-terug-win installaties
• platte daken, valbeveiliging en bliksembeveiliging
• verwarmingsketels
• mechanische ventilatie
• elektrische deurautomaten
• drainage
• dakgoten

CV-ketel vervanging
Bij verschillende woningen vervangen wij dit jaar de cv-ketel. Het bedrijf AVM voert deze werkzaamheden uit. Betreft het de cv-ketel in uw woning, dan ontvangt u hierover tijdig bericht, zodat er een afspraak met AVM ingepland kan worden.

Groot onderhoud
In onderstaande complexen voeren wij groot onderhoud uit:
Complex 223 Kastanjelaan e.o. te Nieuwkoop
• Kastanjelaan 2 t/m 48 (even)
• Larixstraat 2 t/m 12 (even)

Om de goede staat van de woningen te waarborgen, voeren wij de volgende werkzaamheden uit:
- Schilderwerk, voegwerk, het vervangen van hemelwaterafvoeren, dakgoten en dakpannen en het verbeteren van de
  schoorstenen.

Daarnaast willen wij de woningen ook graag verbeteren. Dit doen wij door:
- Het verbeteren van de inbraakwerendheid, het aanbrengen van mechanische ventilatie, het vervangen van open
  verbrandingstoestellen door gesloten systemen, het aanbrengen van dak-, spouw- en vloerisolatie en het plaatsen van
  dubbelglas.
Geen tekst aanwezig.
Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*