Zoeken
 Zoeken

Nieuws overzicht


Ouderen die een huurwoning achterlaten krijgen voorrang bij Aar en Amstel
Nieuws_AfbeeldingWoningstichting Nieuwkoop (WSN) is op dit moment nog volop druk met de verbouwing van Aar en Amstel. In het oude verzorgingshuis worden 41 appartementen gerealiseerd. Dit zijn volledig zelfstandige woningen die ook geschikt zijn voor mensen die minder mobiel zijn of zorg nodig hebben.  WSN verwacht dat de appartementen al rondom de zomer worden opgeleverd.

Volgende maand zullen wij dan ook al starten met het aanbieden van de appartementen, zegt directeur Annelies Barnard. “Ouderen uit de gemeente Nieuwkoop die een sociale huurwoning achterlaten krijgen voorrang’.  WSN wil zo maximale doorstroming zien te bereiken, zodat de woningen die achtergelaten worden weer beschikbaar komen voor andere woningzoekenden. De meeste appartementen  bestaan uit een woonkamer, slaapkamer en badkamer maar er komen ook 9 wat grotere appartementen met een extra slaapkamer.

Omdat er zoveel belangstelling is voor de appartementen organiseert WSN op 31 januari aanstaande van 11.00 – 12.30 een informatiebijeenkomst in Kaleidoskoop. Hier kunt u meer informatie krijgen over de bouw en de verhuur van deze appartementen. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden en kunt gewoon naar binnen lopen.
Finse delegatie bezoekt Kaleidoskoop
Nieuws_AfbeeldingOp donderdag 12 januari hebben een kleine 30 zorgprofessionals uit Finland waaronder de minister van milieu, met in haar portefeuille ook volkshuisvesting, een bezoek aan Kaleidoskoop gebracht. De delegatie zocht contact met Woningstichting Nieuwkoop (WSN) vanwege de mooie samenwerking van allerlei organisaties in Kaleidoskoop en de prachtige appartementen voor ouderen. Ook in Finland is er sprake van een enorme vergrijzing en wordt er gezocht naar voldoende passende woningen voor ouderen al dan niet met een zorgvraag.
De Finnen kregen een toelichting op Kaleidoskoop. Projectleider Geert van den Berg: “Ons uitgangspunt is dat ouderen niet de zorg moeten volgen maar de zorg de ouderen indien nodig. Ouderen willen ook midden in het leven staan en zelf bepalen hoe ze willen wonen, wat voor zorg ze van wie wanneer willen hebben. Gewoon de regie houden over hun eigen leven! Dat kan in Kaleidoskoop door ook de goede samenwerking met WIJdezorg”. Van den Berg: de bibliotheek, het theater en de samenwerking met Ipse de Bruggen in het restaurant maken dat het ook gezellig en goed vertoeven is in Kaleidoskoop. “
De Finse delegatie neemt de inspiratie uit Nieuwkoop mee terug naar huis. Zij waren onder de indruk van alle voorzieningen in Kaleidoskoop. Maar vooral ook van de kwaliteit van de appartementen die met een sociale huurprijs aan ouderen verhuurd worden.

Ook buiten kantooruren belt u 0172-525100
Nieuws_AfbeeldingPer 3 januari 2017 heeft WSN haar storingsdienst iets anders georganiseerd. Als u vanaf deze datum buiten kantooruren met ons belt, krijgt u voortaan eerst een boodschappendienst aan de telefoon. De medewerkers van deze boodschappendienst zitten dag en nacht voor u klaar in het geval u een spoedreparatie heeft of een andere melding die niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag.

De boodschappendienst schakelt op basis van uw melding het juiste bedrijf in om u te helpen.
U belt buiten kantooruren met 0172-525100, ons reguliere telefoonnummer. U wordt vervolgens automatisch doorgeschakeld met de boodschappendienst. Het vroegere 06- nummer voor storingen en spoedreparaties is inmiddels vervallen.
Aar en Amstel
Nieuws_Afbeelding
Aar en Amstel staat alweer drie jaar leeg. Maar dat zal niet lang meer duren. Nu de vergunning onherroepelijk is staat niets meer in de weg om de werkzaamheden te starten.
Alweer enkele jaren geleden kreeg WSN de vraag of het oude Aar en Amstel niet behouden kon worden voor Nieuwkoop. Na uitgebreide bouwtechnische onderzoeken en een enquête onder de ouderen van Nieuwkoop werd al gauw duidelijk dat de wens tot behoud en ombouw naar appartementen breed werd gedragen. Toch heeft het vervolgens nog twee jaar geduurd om de plannen en de vergunning rond te krijgen. Maar nu is het dan zo ver.

41 zelfstandige appartementen voor ouderen
In het oude Aar en Amstel komen 41 appartementen voor ouderen met een balkon of klein tuintje en een gemeenschappelijk zaaltje. De meeste appartementen zullen bestaan uit een woonkamer (met keuken), slaapkamer en een badkamer (32). Maar er worden ook enkele appartementen (9) met een extra slaapkamer gemaakt.
In de komende week zal, door aannemer Vink en Veenman die deze verbouwing gaat uitvoeren, een begin worden gemaakt met de werkzaamheden. De direct omwonenden ontvangen een brief met meer informatie over de mogelijke overlast die bij de verbouwing kan optreden. Naar verwachting duurt het dan nog zeker zeven maanden voordat de appartementen opgeleverd worden. Maar rondom de zomer (2017) zal Aar en Amstel weer zijn bewoond.

Informatiebijeenkomst
Op dinsdag 31 januari 2017 van 11.00 - 12.30 uur houdt Woningstichting Nieuwkoop een informtiebijeenkomst in de Kaleidoskoop aan de Verbinding. Hier krijgt u informatie over de bouw en de verhuur van de appartementen. U hoeft zich hiervoor niet in te schrijven en kunt gewoon naar binnenlopen.
WSN gaat aan de slag in Nieuwveen
Nieuws_AfbeeldingWSN gaat aan de slag in Nieuwveen

Woningstichting Nieuwkoop (WSN) gaat 12 sociale huurwoningen realiseren in de nieuwe woonwijk De Verwondering in Nieuwveen. Donderdag 8 september ondertekenden wethouder Annette Pietersen en Annelies Barnard, directeur van de Woningstichting Nieuwkoop hiertoe een grondverkoopovereenkomst.

In het afgelopen jaar is de druk op de sociale woningmarkt snel opgelopen, vooral door het huisvesten van statushouders. Om de wachtlijsten niet verder te laten oplopen, besloot de gemeenteraad op 21 april van dit jaar om 72 extra huurwoningen te bouwen, verdeeld over een aantal dorpen. Met de grondverkoop wordt de eerste stap naar  realisatie van deze extra woningen gezet. Wethouder Annette Pietersen; “Nieuwkoop loopt voorop met het versneld realiseren van extra capaciteit in de sociale huursector. Dat is het resultaat van een gedegen aanpak in de gemeenteraad en goede samenwerking met woningcorporaties. Ik ben daar trots op.”

Ook Woningstichting Nieuwkoop is blij met de voortgang in Nieuwveen. Bestuurder Annelies Barnard: “Het is goed dat er nieuwe sociale huurwoningen bij komen om te zorgen dat de wachtlijsten niet nog verder oplopen. Zeker in Nieuwveen waar onze collega Vestia geen nieuwe huurwoningen meer kan realiseren is dat hard nodig. Wij hebben nu een overeenkomst voor de eerste 12 huurwoningen in Nieuwveen. Daarnaast zijn we ook hard aan de slag met het maken van een nieuw plan voor seniorenwoningen aan de A.H. Kooistrastraat.”

De huurwoningen in De Verwondering zijn bedoeld voor alle inwoners binnen de gemeente Nieuwkoop en zullen enige verlichting geven op de woningmarkt. De woningstichting wil daarom echt doorpakken zodat de woningen snel beschikbaar zijn. Het is de bedoeling om de woningen rond de zomer van 2017 op te leveren. 

Voor meer informatie over dit initiatief kunt u terecht bij de Woningstichting Nieuwkoop via info@wst-nieuwkoop.nl
WSN schort verkoop sociale huurwoningen op
Nieuws_AfbeeldingWe komen uiteraard onze lopende verplichtingen na en te koop staande woningen blijven op de markt. Ook de verkoop van enkele vrije sector woningen en bijzondere objecten gaat wel door, zo laat WSN weten.

Verantwoordelijkheid nemen
Net als veel andere corporaties verkocht WSN jaarlijks een paar woningen van haar woningvoorraad. Enerzijds om variatie in de woonwijken tot stand te brengen en het eigen woningbezit te stimuleren en anderzijds om met de verkoopopbrengst weer investeringen te kunnen doen.

De druk op de woningmarkt in Nieuwkoop is momenteel groot en hoewel WSN diverse plannen heeft voor nieuwe sociale huurwoningen, vraagt de realisatie hiervan de nodige tijd. Wij voelen ons verantwoordelijk voor het huisvesten van mensen met een laag inkomen en willen niet dat het voor hen nog lastiger wordt om aan een sociale huurwoning te komen.

Daarnaast willen we afspraken met de gemeente kunnen nakomen om bijzondere doelgroepen en statushouders een woning te bieden. Wij vertrouwen erop dat in samenspraak met de gemeente binnen afzienbare tijd meer nieuwbouw mogelijk gemaakt wordt.
Bloemen voor huurders
Nieuws_AfbeeldingVoor woningzoekenden geldt al meer dan 2 jaar dat er alleen nog via de e-mail gereageerd kan worden op een vrijgekomen woning. En heeft u een reparatieverzoek? U kunt ons dit dan laten weten via onze website op elk door u gewenst moment. Veel zaken wikkelen wij zo al af via het internet en de computer.

Steeds meer huurders vinden het prettig om per e-mail met ons te corresponderen. Wij komen u hier graag tegemoet in onze dienstverlening. WSN zou u in de toekomst graag digitaal willen bereiken, voor bijvoorbeeld nieuws of onderhoud in uw buurt. In onze nieuwsbrief deden we een oproep om uw email adres aan ons door te geven, zodat u ook in de toekomst niks mist. 

Veel huurders gaven gehoor aan de oproep. Onder de inzenders hebben we vijf bloemenbonnen t.w.v. € 25,- verloot. Onder andere aan de huurders op de foto!

Is uw emailadres nog niet bij ons bekend? U kunt uw emailadres doorgeven via onze website (links onderin op de homepage) of aan balie@wst-nieuwkoop.nl.

Woonzorgzone Nieuwveen gaat definitief niet door
Nieuws_AfbeeldingEigenlijk had Woningstichting Nieuwkoop al in 2013 willen starten met bouwen in Nieuwveen. Echter na twee jaar van juridische procedures heeft de Raad van State (RvS) in het afgelopen najaar, op basis van het bezwaar van één omwonende, uitgesproken dat de gemeente de omgevingsvergunningen niet had mogen verlenen aan WSN. De RvS was van mening dat de gemeente vooralsnog onvoldoende kon motiveren dat het project past in het beschermde dorpsgezicht van Nieuwveen. Deze uitspraak betekende dat RvS de deur nog niet helemaal had dichtgezet.

Daarom heeft WSN in de afgelopen maanden onderzocht of en op welke wijze het plan alsnog gerealiseerd zou kunnen worden. Zo heeft zij gesprekken gevoerd met de gemeente, omwonenden, de monumentencommissie en de bij de ontwikkeling betrokken partijen.

Huidige plan niet haalbaar
Uit deze gesprekken kwam naar voren dat de bezwaren gericht waren op de totale ontwikkeling, het bouwvolume, situering en het materiaalgebruik. Op deze geuitte zorgen kon niet worden ‘afgedongen’ ook niet als dat zou betekenen dat het plan geen doorgang zou vinden. Het gedeeltelijk aanpassen van het huidig ontwerp leidt al gauw tot enorme kosten en sluit vervolgens nog onvoldoende aan op de geuitte zorgen, maar zou ook betekenen dat alsnog een nieuwe procedure doorlopen moest worden.

Door het doorlopen van het eerdere juridische traject is er daarnaast veel tijd verloren (bijna 3 jaar) waardoor WIJdezorg niet langer meer de  geplande intramuale plaatsen kon afnemen.

Al met al betekent het voorgaande dat het huidige plan niet zal worden gerealiseerd.

Besluit niet eenvoudig
Het besluit om het project niet te realiseren is door WSN niet lichtvoetig genomen. Het niet doorgaan leidt tot het nemen van het verlies van alle reeds gemaakte kosten, niet gering, maar vooral ook tot het teleurstellen van al die inwoners van Nieuwveen die hadden gehoopt dat deze woningen er nu al hadden gestaan.

Hoe nu verder?
Voor WSN betekent het niet doorgaan van dit plan niet dat er helemaal niets komt in Nieuwveen. Graag start zij opnieuw met het maken van een plan en gaat zij in gesprek met de inwoners om te onderzoeken op welke wijze zij, met een nieuw plan, een bijdrage kan leveren aan het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen van ouderen in Nieuwveen. Dat betekent helaas wel dat het zeker nog enkele jaren zal duren voor er gebouwd kan gaan worden.
Woningmarktonderzoek Nieuwkoop 2015
Nieuws_AfbeeldingIn de afgelopen maanden is door onderzoeksbureau Companen een woningmarktonderzoek gedaan in de gemeente Nieuwkoop. Het onderzoek is in opdracht van de gemeente Nieuwkoop, Woondiensten Aarwoude en Woningstichting Nieuwkoop uitgevoerd. Op 19 november jl. zijn de uitkomsten van het onderzoek  gepresenteerd tijdens een openbare bijeenkomst van de gemeenteraad. Vanaf nu is het volledige rapport openbaar.

In het onderzoek wordt een beschrijving gegeven van hoe de woningmarkt in de gemeente Nieuwkoop momenteel functioneert, wat de toekomstige ontwikkelingen zijn van de woningbehoefte in de periode 2015-2030 en hoe die woningmarkt er in 2030 dan uit zou moeten zien.

Oftewel wat moet er tussen nu en 2030 gebeuren om er voor te zorgen dat er ook dan voldoende woningen zijn voor de huidige en toekomstige inwoners van gemeente Nieuwkoop. Belangrijke aspecten daarbij zijn de betaalbaarheid van de voorraad woningen en de geschiktheid van de woningen voor de snel groeiende groep ouderen.

Voor de gemeente Nieuwkoop is het rapport een belangrijke onderlegger voor de Woonvisie die de komende maanden wordt opgesteld. Vervolgens zullen de corporaties in de Gemeente Nieuwkoop en de Gemeente Nieuwkoop op basis van de Woonvisie prestatieafspraken gaan maken.

Het volledige rapport ‘’Woningmarktonderzoek nieuwkoop 2015 kunt u hier vinden.
Nieuwe regels voor het toewijzen van woningen
Nieuws_AfbeeldingBent u op zoek naar een sociale huurwoning? En heeft u recht op huurtoeslag? Dan heeft u vanaf vanaf 1 januari 2016 te maken met de nieuwe regels voor het toewijzen van sociale huurwoningen.
Vanaf deze datum mogen we aan huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens alleen nog maar woningen aanbieden met een huurprijs tot maximaal € 628,76 (prijspeil 2016).  Dit heet ‘’passend toewijzen’’.

Met het passend toewijzen wil de overheid er voor zorgen dat mensen met de laagste inkomens niet in een voor hen te dure woning gaan wonen. Woningcorporaties zijn verplicht deze nieuwe toewijzingsregels te hanteren.
In onze woningadvertenties op WoningNet zullen we vanaf 1 januari 2016 precies aangeven welk inkomen u mag hebben voor welke woning. Ook de samenstelling van uw huishouden (inwonende gezinsleden en andere medebewoners) en uw leeftijd spelen een rol bij de bepaling van het huishoudinkomen en de daarbij passende huurprijs.

Uw situatie                                                                                                                                         De maximale (kale) huur van de                                                                                                                                                                              woning waarop u wilt reageren

- Eenpersoonshuishouden (vanaf 18 jaar) met een inkomen van maximaal € 22.100,-          € 586,68
- Tweepersoonshuishouden (onder de AOW leeftijd) met een inkomen van maximaal
   € 30.000,-                                                                                                                                              € 586,68
- Tweepersoonshuishouden (boven de AOW leeftijd) met een inkomen van maximaal
    € 30.050,-                                                                                                                                              € 586,68
-  Drie- of meerpersoonshuishouden (onder de AOW leeftijd) met een inkomen van  
    maximaal € 30.000,-                                                                                                                           € 628,76
-  Drie- of meerpersoonshuishouden (boven de AOW leeftijd) met een inkomen van
   maximaal € 30.050,-                                                                                                                             € 628,76

* Inwonende kinderen tellen wel mee bij het aantal personen per huishouden, maar niet bij de berekening van het inkomen. Het   maakt geen verschil of de kinderen al volwassen zijn of niet.
* In 2016 is de AOW leeftijd 65 jaar en 6 maanden.

Alleen voor nieuwe verhuringen
De nieuwe regels gelden alleen voor nieuwe verhuringen. Bent u al huurder, dan verandert er voor u niets.

IBRI formulier van de Belastingdienst
Zoekt u aktief een woning en wilt u reageren op ons woningaanbod? U heeft dan een bewijs van uw huishoudinkomen nodig. U vraagt hiervoor een IBRI formulier aan bij de belastingdienst via de belastingtelefoon op 0800-0543. Meer informatie hierover kunt u ook vinden op www.belastingdienst.nl. Staat u samen met uw partner ingeschreven, dan heeft u beide dit formulier nodig. Bij een eventuele verhuring van een woning vragen wij om dit formulier en hebben we ook de samenstelling van uw huishouding nodig om te kijken of u voor de woning in aanmerking komt.

Meer informatie over passend toewijzen kunt u vinden op www.woningnetholandrijnland.nl of via www.aedes.nl.
<< >>
Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*