Zoeken
 Zoeken

Nieuws overzicht


Bye Bye feestje Koetshuis
Nieuws_AfbeeldingVandaag 29 oktober 2019 namen wij afscheid van het Koetshuis door middel van een Bye Bye Koetshuisfeestje.
Oud-medewerkers, oud-bewoners, buren, onze HBV en andere belangstellenden werden uitgenodigd dit bij te wonen en nog één keer door het Koetshuis te lopen. Het Koetshuis gaat plaatsmaken voor ca. 30 starters- en seniorenwoningen.

Wethouder Guus Elkhuizen en directeur WSN Caroline Nolet hebben het startsein voor de sloop gegeven. Met en paar mokerslagen bezegelden zij het lot van het Koetshuis.
 


Klik hier voor de link naar het artikel in het AD


Nieuwe website Huren in Holland Rijnland
Nieuws_Afbeelding

Bent u op zoek naar een (andere) sociale huurwoning in de regio Holland Rijnland? Dan zoekt u die vanaf nu op de nieuwe website www.hureninhollandrijnland.nl. Deze website maakt het u nog makkelijker om een passende woning te vinden!

De nieuwe website www.hureninhollandrijnland.nl is dé digitale plek waar woningzoekenden het aanbod van sociale huurwoningen in de regio Holland Rijnland kunnen vinden. De stappen die daarvoor doorlopen moeten worden, zijn er duidelijk aangegeven. Daarnaast dalen de kosten voor inschrijving en jaarlijkse verlenging naar € 7,50.

Staat u ingeschreven als woningzoekende?
Het is belangrijk om uw inschrijving opnieuw te activeren, ook als u niet actief op zoek bent naar een woning. U heeft een e-mail of brief ontvangen met informatie over wat u moet doen.
Uw inschrijfgegevens zijn automatisch overgezet. Uw opgebouwde rechten en inschrijftijd blijven behouden wanneer u uw account activeert. In de e-mail of brief die u als woningzoekende heeft ontvangen, staat hoe u uw inschrijving kunt activeren.

Nog niet ingeschreven als woningzoekende?
Schrijf u dan direct in via www.hureninhollandrijnland.nl.


Opening Aar en Amstel
Nieuws_Afbeelding
Er is weer volop leven in Aar en Amstel. WSN heeft het voormalig zorgcentrum verbouwd tot appartementen voor ouderen. Op zaterdag 4 november was de officiële feestelijke opening.
In de hal van het vernieuwde complex hebben op de vroege zaterdagmorgen alle bewoners en enkele genodigden zich verzameld. Annelies Barnard, directeur van WSN, heet iedereen welkom. De officiële openingshandeling wordt vanzelfsprekend verricht door één van de bewoners. Mevrouw van Koert-Ebbelaar, die dit jaar precies 50 jaar huurder is van WSN, heeft samen met wethouder Pietersen Aar en Amstel officieel geopend.

Wethouder Pietersen gaf in haar toespraak aan dat het best een lang en lastig proces is geweest, maar dat iedereen trots mag zijn op het resultaat en dat het een aanwinst voor Nieuwkoop is. Wethouder Pietersen had ook nog een ander nieuwtje, samen met de (oude) vrienden van Aar en Amstel werd ook de naam van de gemeenschappelijke ruimte onthuld: de “Van Tienhoven zaal” naar meneer van Tienhoven die vroeger zelf ook in Aar en Amstel heeft gewoond. Met het laatste deel van zijn legaat wordt deze ruimte helemaal ingericht van keuken tot aan gezellige zitjes voor de bewoners en siert de naam van Tienhoven zaal fier op de gevel.

Tot slot was er gelegenheid om enkele appartementen te bewonderen. Aar en Amstel heeft een nieuwe frisse uitstraling gekregen met eigentijdse kleuren en de nieuwe bewoners voelen zich al helemaal thuis.
Jaarverslag WSN 2016
Nieuws_Afbeelding
In de afgelopen jaren heeft Woningstichting Nieuwkoop (WSN) haar financiële positie weer op orde gebracht. Hierdoor hebben wij weer ruimte om ons ook in de komende jaren vol in te zetten op beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van woningen, waarbij wij ons blijven richten op mensen met een bescheiden inkomen.

Betaalbaarheid en beschikbaarheid
Wij hebben de huurverhoging in het afgelopen jaar gematigd. Voor de zittende huurders hebben wij onze Groot Onderhoudsprojecten zonder verhuurverhoging kunnen uitvoeren. Met onze verkoopstop en inzet om nieuwe woningen te bouwen is onze voorraad sociale huurwoningen aan het stijgen. Voor de verdere ontwikkelingen die in 2016 hebben plaatsgevonden, nodigen wij u uit om ons jaarverslag erop na te lezen.

U kunt het jaarverslag 2016 hier downloaden.
Inflatie volgend huurbeleid in Nieuwkoop
Nieuws_AfbeeldingVoldoende betaalbare woningen is één van de belangrijkste uitgangspunten voor Woningstichting Nieuwkoop. Betaalbaar wonen wil zeggen dat de woonlasten door onze huurders zijn op te brengen. Huurders met een inkomen onder de € 40.349,- krijgen dit jaar dan ook alleen inflatie (0,3%) als huurverhoging. Dit voorstel is met een positief advies ondersteund door onze huurderbelangenvereniging.

Huurders  met een inkomen boven de € 40.349,-, ook wel scheefwoners genoemd, krijgen een inkomensafhankelijke huurverhoging. Overigens zijn dit jaar voor het eerst twee typen huishoudens uitgesloten voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit zijn huishoudens waarvan één of meer leden de AOW gerechtige leeftijd hebben bereikt en huishoudens van vier of meer personen.

WSN kiest ervoor de hogere inkomens dit jaar niet de wettelijk toegestane maximale huurverhoging van 4% te geven, maar inflatie + 2,6%. En wie met een hoog inkomen een sociale huurwoning huurt met een huurprijs boven de liberalisatiegrens van € 710,86, krijgt alleen inflatie. Hiermee komt WSN tegemoet aan de zorgen van onze huurdersbelangenvereniging dat ook  deze groep in de afgelopen jaren al stevige huurverhogingen voor hun kiezen hebben gehad.

De opbrengsten van de huurverhoging gebruiken we onder andere om Aar en Amstel te transformeren, nieuwe woningen te bouwen en onze bestaande huurwoningen kwalitatief en energetisch te verbeteren.r de inhoud van het nieuws in.
Aangepaste procedure taxatie bij terugkoop
Nieuws_AfbeeldingWSN heeft in het verleden een aantal van haar woningen met Koopgarant verkocht. Hiermee zijn we in 2013 gestopt. De terugkoopverplichting door WSN voor Koopgarant eigenaren die willen verhuizen geldt uiteraard nog steeds.

Bij het terugkopen van de woning, heeft de Koopgarant eigenaar nu de keuze uit 3 taxateurs. Deze taxateurs zijn onafhankelijk, zijn niet eerder betrokken geweest bij de aankoop of verkoop van de woning en zijn binnen een bepaalde afstand van de te taxeren woning gevestigd. U leest hier meer over de procedure van terugkoop.
De toewijzing verhuur van de appartementen Aar en Amstel is gestart
Nieuws_AfbeeldingMomenteel wordt er hard gewerkt aan de verbouwing van het Aar en Amstel gebouw. De oplevering van de nieuwe appartementen wordt medio zomer verwacht (onder voorbehoud).

Hieronder vindt u aanvullende informatie over de toewijzing en de verhuur van de appartementen. Ook vindt u hier de verhuurplattegronden en een situatieschets per verdieping.

Op de situatieschets hebben de tweekamer appartementen een roze of paarse kleur. De driekamer appartementen zijn oranje of bruin ingekleurd. 

U kunt het document groter maken door op + te klikken.

U kunt nu niet meer reageren op de woningen via woningnet. De inschrijvingstermijn is gesloten.

Brochure Aar en Amstel

Verhuurplattegronden appartementen

Situatieschets begane grond

Situatieschets 1e verdieping

Artist impression

Schets appartement type A

Schets appartement type N
Inloopbijeenkomst Aar en Amstel zeer goed bezocht
Nieuws_AfbeeldingDe inloop informatiebijeenkomst over de nieuwe appartementen in Aar en Amstel is zeer druk bezocht. Ongeveer 200 belangstellenden, zowel kandidaat-huurders, familieleden als omwonenden, kwamen kijken naar de plattegronden en de schetsen van de nieuwe appartementen. Veel geintereseerden lieten zich informeren over de toewijzings- en de verhuurprocedure. We kregen ook nog veel vragen over de inschrijving bij WoningNet Holland Rijnland. 

U kunt nu niet meer reageren op de appartementen in Aar en Amstel via woningnet, de inschrijvingstermijn is inmiddels gesloten.

De op de bijeenkomst uitgedeelde informatie vindt u hier terug. U kunt het document groter maken door op + te klikken.

Brochure Aar en Amstel

Verhuurplattegronden appartementen

Situatieschets begane grond

Situatieschets 1e verdieping

Artist impression 

Schets appartement type A

Schets appartement type N


Ouderen die een huurwoning achterlaten krijgen voorrang bij Aar en Amstel
Nieuws_AfbeeldingWoningstichting Nieuwkoop (WSN) is op dit moment nog volop druk met de verbouwing van Aar en Amstel. In het oude verzorgingshuis worden 41 appartementen gerealiseerd. Dit zijn volledig zelfstandige woningen die ook geschikt zijn voor mensen die minder mobiel zijn of zorg nodig hebben.  WSN verwacht dat de appartementen al rondom de zomer worden opgeleverd.

Volgende maand zullen wij dan ook al starten met het aanbieden van de appartementen, zegt directeur Annelies Barnard. “Ouderen uit de gemeente Nieuwkoop die een sociale huurwoning achterlaten krijgen voorrang’.  WSN wil zo maximale doorstroming zien te bereiken, zodat de woningen die achtergelaten worden weer beschikbaar komen voor andere woningzoekenden. De meeste appartementen  bestaan uit een woonkamer, slaapkamer en badkamer maar er komen ook 9 wat grotere appartementen met een extra slaapkamer.

Omdat er zoveel belangstelling is voor de appartementen organiseert WSN op 31 januari aanstaande van 11.00 – 12.30 een informatiebijeenkomst in Kaleidoskoop. Hier kunt u meer informatie krijgen over de bouw en de verhuur van deze appartementen. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden en kunt gewoon naar binnen lopen.
Finse delegatie bezoekt Kaleidoskoop
Nieuws_AfbeeldingOp donderdag 12 januari hebben een kleine 30 zorgprofessionals uit Finland waaronder de minister van milieu, met in haar portefeuille ook volkshuisvesting, een bezoek aan Kaleidoskoop gebracht. De delegatie zocht contact met Woningstichting Nieuwkoop (WSN) vanwege de mooie samenwerking van allerlei organisaties in Kaleidoskoop en de prachtige appartementen voor ouderen. Ook in Finland is er sprake van een enorme vergrijzing en wordt er gezocht naar voldoende passende woningen voor ouderen al dan niet met een zorgvraag.
De Finnen kregen een toelichting op Kaleidoskoop. Projectleider Geert van den Berg: “Ons uitgangspunt is dat ouderen niet de zorg moeten volgen maar de zorg de ouderen indien nodig. Ouderen willen ook midden in het leven staan en zelf bepalen hoe ze willen wonen, wat voor zorg ze van wie wanneer willen hebben. Gewoon de regie houden over hun eigen leven! Dat kan in Kaleidoskoop door ook de goede samenwerking met WIJdezorg”. Van den Berg: de bibliotheek, het theater en de samenwerking met Ipse de Bruggen in het restaurant maken dat het ook gezellig en goed vertoeven is in Kaleidoskoop. “
De Finse delegatie neemt de inspiratie uit Nieuwkoop mee terug naar huis. Zij waren onder de indruk van alle voorzieningen in Kaleidoskoop. Maar vooral ook van de kwaliteit van de appartementen die met een sociale huurprijs aan ouderen verhuurd worden.

<< >>
Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*