Zoeken
 Zoeken

Nieuws overzicht


Centrumlocatie Nieuwveen
Nieuws_AfbeeldingOnze inspraakavonden over Centrumlocatie Nieuwveen waren een succes! Helaas gooide de coronacrisis roet in het eten. We zijn dan ook blij om te kunnen laten weten dat we de inspraaksessies weer op kunnen starten! We zullen terugblikken op de resultaten van de laatste sessie eind maart. We kijken naar de resultaten van het vlekkenplan van de woningen en uw mening op de openbare inrichting. Vervolgens zullen we uw input vragen op architectuur en vormgeving. Samen met de gemeente hebben we een manier gevonden om dit coronaproof te doen. Wil je weer meedoen? Of voor het eerst meedoen? Dat kan! Op 21, 22 en 24 september organiseren wij een digitale sessie. Lees hier meer over hoe en het tijdstip. We hopen op weer een hoge opkomst! https://www.nieuwkoop.nl/home/nieuws_44105/item/praat-mee-over-centrumlocatie-nieuwveen_325637.html
Groen licht voor sloop Koetshuis
Nieuws_Afbeelding
Snelle behandeling natuurvergunning
WSN is positief verrast door de snelle behandeling van de natuurvergunning voor de sloop en nieuwbouw op de Koetshuislocatie. Aanvankelijk kreeg WSN bericht dat de vergunning uiterlijk september afgegeven zou worden, maar WSN ontving deze van de omgevingsdienst al eind juni. De vergunning heeft tot medio augustus ter inzage gelegen. Inmiddels heeft WSN de definitieve vergunning in huis en kan Boverhoff eindelijk starten met de sloop van Het Koetshuis.

Eind juni heeft WSN van de gemeente Nieuwkoop ook de omgevingsvergunning voor de sloop van de fundering ontvangen. Deze vergunning is inmiddels ook definitief, zodat de totaalsloop in een keer kan plaatsvinden.

Planning sloop Koetshuis
Boverhoff Sloopwerken heeft de sloop van het Koetshuis ingepland vanaf september tot ongeveer begin volgend jaar. In de eerste week wordt het werk opnieuw opgestart, waarbij het inpandige sloopwerk als eerste wordt afgerond. Dit duurt ongeveer vier weken en tijdens deze werkzaamheden blijft het pand zoveel mogelijk gesloten en vinden de werkzaamheden plaats met licht materieel en lage verkeersintensiteit.

Rond begin oktober wordt de sloopkraan aangevoerd voor de machinale sloop van de bovenbouw en de funderingen, het verkleinen van het puin op locatie en het afvoeren van vrijkomende materialen voor hergebruik. Dat duurt ongeveer tot november/december. Tot slot wordt in een periode van een à twee weken alle puin afgevoerd van de locatie. Alleen in die periode is er een hoge verkeersintensiteit op de Dorpsstraat en Kennedylaan te verwachten, zo’n dertig tot vijftig transporten per dag. Tijdens deze periode zet Boverhoff een verkeersregelaar in op de Dorpsstraat. Na het afvoeren van alle puin wordt het terrein opgeschoond en de hekken afgevoerd. Boverhoff laat het terrein leeg en vlak achter, zonder bouwhekken.

Verkeersplan
Bovenstaande is door Boverhoff verwerkt in een verkeersplan, dat inmiddels door de gemeente Nieuwkoop is goedgekeurd. Tijdens de werkzaamheden blijft De Hoefslag vrij voor bestemmingsverkeer. Incidenteel kunnen bedrijfsbusjes en personenauto’s hier keren of kort parkeren voor in- en uitladen van gereedschap. Vrachtauto’s keren op de slooplocatie. Het bruggetje over de Ringvaart blijft open, behalve als er werkzaamheden aan die gevelzijde worden verricht. Dit in verband met uw veiligheid.  

De parkeerplaats van de kerk blijft beschikbaar voor kerkbezoekers, behalve enige dagen dat aan de kerkzijde de gevel van het Koetshuis wordt gesloopt. Het kerkbestuur en de betrokken omwonenden worden tegen die tijd geïnformeerd.

De bouwhekken worden zo geplaatst dat het trottoir langs de Dorpsstraat vrij blijft voor passanten, waarbij er rijplaten over het trottoir gelegd worden ter plaatse van de bouwinrit. Alle bouwverkeer is verplicht om stapvoets (maximaal 15 km/u) te rijden in de Dorpsstraat, waarbij er een verkeersregelaar wordt ingezet in de periode dat alle puin wordt afgevoerd. In alle overige weken wordt een lage verkeersintensiteit verwacht, ongeveer een tot vier vrachttransporten per dag.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen adviseert WSN alle omwonenden om tijdens de sloop niet onnodig (dicht) bij de sloop te komen en bij voorkeur uw auto op het Kennedyplein te parkeren.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Woningstichting Nieuwkoop, directeur-bestuurder Caroline Nolet of projectleider Frank Swager via info@wst-nieuwkoop.nl.

Heeft u vragen die direct op de sloop betrekking hebben, of spoedeisend zijn? Dan kunt u deze aan Boverhoff Sloopwerken stellen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Boverhoff in Heerde, telefoonnummer ?(0578) 69 31 36 en vragen naar projectleider Paul Sterken.
Driekoppenland
Nieuws_AfbeeldingHadden wij al gezegd dat de bouw van de woningen aan de Waterhoen in Noorden hard gaat? Ja dat hadden wij al gezegd  :-)
Wij zijn blij dat ondanks corona en andere bouwperikelen zoals stikstof dit project vlot vordert.

Bijgaand nog een recentere foto van de binnenmuren die al staan!
Koetshuis
Nieuws_AfbeeldingAan de binnenkant is Het Koetshuis circulair gesloopt. Waarom dan de rest nog niet?

Dat komt omdat wij nog wachten op een vergunning i.v.m. stikstof. De aanvraag is gedaan maar ambtelijke molens draaien langzaam. Zeker m.b.t. stikstof. Er is lang veel onduidelijkheid geweest en daardoor hebben de aanvragen zich opgestapeld.
Wij hopen dat onze vergunning nu snel komt, want wij willen liever vandaag dan morgen verder met de Koetshuislocatie!
Driekoppen Land
Nieuws_Afbeelding
Wij zijn gestart met ons duurzame project woningen aan de Waterhoen in Noorden.

Bijna alle huurders zijn al bekend en mogen meebeslissen over hoe hun woning afgewerkt wordt. Op deze foto worden boringen verricht om de aardwarmte en -koude naar boven te brengen voor de verwarming en koeling van de nog te bouwen woningen een indrukwekkend proces!
Koetshuis
Nieuws_Afbeelding

Zo ziet circulair slopen eruit. Bijna niets wordt weggegooid.

Hout, metaal, alles komt op aparte stapeltjes en wordt later hergebruikt.
Wij zijn er trots op dat minimaal 95% van het te slopen Koetshuis opnieuw wordt gebruikt. Zo sparen wij het milieu!
Update Dienstverlening WSN
Nieuws_Afbeelding
Ondanks de Corona crisis hebben wij “gewoon” doorgewerkt. Afgelopen weken keerden ook onze thuiswerkers allemaal weer terug naar kantoor. Daarmee wordt het mogelijk om ook de balie weer open te stellen. Vanaf woensdag 15 juli 2020 bent u weer van harte welkom. Wij houden dan weer de normale openingstijden aan.
Openingstijden WSN: Maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.30 uur
Telefonisch bereikbaar via: 0172-525100
Per mail: balie@wst-nieuwkoop.nl 

Natuurlijk nemen wij daarbij de RIVM regels in acht. Wij gaan ervan uit dat u bij een bezoek aan de balie van WSN geen gezondheidsklachten heeft.

Wij kijken er naar uit u weer te mogen verwelkomen.
WSN start selectie huurders Driekoppenland Noorden (Project waterhoen)
Nieuws_AfbeeldingEindelijk nieuwe huurwoningen
Na vele jaren worden er eindelijk nieuwe huurwoningen gebouwd in Noorden. WSN is blij dat zij hierin mag investeren en dat zij aan twaalf huishoudens comfortabele en betaalbare woonruimte kan aanbieden. De woningen in landhuisstijl komen bij de entree van de wijk Driekoppenland, op zo’n 700 meter van het centrum van Noorden. De tuinen en dakterrassen liggen op het zuiden en uiteraard worden de woningen gasloos gebouwd.

Eigentijdse huurders gezocht
WSN zoekt niet zomaar huurders. Het moeten mensen zijn die het leuk vinden om in een hypermodern huis te gaan wonen, een gasloos huis. Dat is namelijk niet hetzelfde als een huis met een c.v.-ketel en vraagt gewenning van de bewoners. De huizen zijn daarmee wel erg duurzaam en zuinig vanwege de zonnepanelen, de warmtepomp en ventilatie met warmteterugwinning. En door zelf te investeren in extra zonnepanelen, kunnen de bewoners hun huis zelfs bijna energieneutraal maken!

Op tijd huurders werven
De oplevering wordt door WSN verwacht in januari 2021. Bij haar nieuwbouwprojecten start WSN al voor de start bouw met het werven van huurders en het toewijzen van de woningen. WSN doet dit zodat de toekomstige huurders bepaalde opties voor hun nieuwe huurhuis kunnen kiezen, zoals extra dakvensters of zonnepanelen, een buitenkraan en diverse keuken- en tegelopties.

Voor jong en oud
De twaalf nieuwe huurwoningen bestaan uit acht eengezinswoningen met op de koppen van het blok twee benedenwoningen en twee bovenwoningen. Voor de gezinswoningen zoekt WSN jonge gezinnen en eenoudergezinnen (maximaal 45 jaar). De bovenwoningen komen beschikbaar voor jongeren tot 35 jaar en de benedenwoningen voor ouderen vanaf 55 jaar. De benedenwoningen zijn ook bewoonbaar voor ouderen die gelijkvloers willen wonen. De huurprijzen variëren tussen de 600 en 700 euro per maand exclusief servicekosten (prijspeil 2020).

Toewijzingsregels
WSN heeft afspraken met de Gemeente Nieuwkoop over de toewijzing van huurwoningen. Ook dit nieuwbouwproject valt onder deze regels. De rijwoningen en benedenwoningen worden als eerste toegewezen aan Noordenaren die een sociale huurwoning achterlaten, daarna aan huurders uit de gemeente die een sociale huurwoning achterlaten. Na deze twee groepen volgen Noordenaren die geen huurwoning achterlaten. Als er dan nog meer kandidaten nodig zijn, maken geïnteresseerden van buiten Noorden een kans.
De twee bovenwoningen zijn voor startende woningzoekenden die in Noorden willen blijven of naar Noorden terug willen keren. Naast deze toewijzingsregels hanteert WSN leeftijdsgrenzen bij de toewijzing en stelt eisen aan de gezinsgrootte. Alle details staan vermeld in de advertenties op www.hureninhollandrijnland.nl vanaf 3 maart 2020.

Wil je in aanmerking komen voor een van de woningen? Schrijf je dan nu alvast in op www.hureninhollandrijnland.nl en reageer op een van onze advertenties in de eerste twee weken van maart 2020.
Inwoners Nieuwveen kunnen weer contant geld pinnen
Nieuws_AfbeeldingOplossing door samenwerking
De pinbox is het resultaat van constructieve gesprekken tussen de dorpsvereniging, gemeente Nieuwkoop, Woningstichting Nieuwkoop (WSN) en Rabobank. ‘Het zoeken naar een geschikte locatie was in dit hele traject de grootste uitdaging . We zijn blij dat we door samenwerking met de woningstichting en de gemeente een oplossing hebben gevonden. Het stuk grond waar de pinbox op geplaatst is, is beschikbaar gesteld door WSN,’ aldus Dennis Kooren, directievoorzitter Rabobank Groene Hart Noord.

Openingshandeling in de vorm van donatie Stichting DAN
Op symbolische wijze is de openingshandeling door Dennis Kooren uitgevoerd in het bijzijn van wethouder Ingwersen van de gemeente Nieuwkoop, mevrouw Nolet van Woningstichting Nieuwkoop en Wim van den Haak, voorzitter van de dorpsvereniging Nieuwveen. Dennis Kooren overhandigde een cheque ter waarde van 250 euro aan Wim van den Haak die ten goede komt aan de stichting DAN. Deze stichting organiseert activiteiten en sociale evenementen in Nieuwveen die de inwoners van het dorp binden.

Pin- en sealbagautomaat
De openingstijden van de automaten zijn in de lijn met de recent vastgestelde landelijke afspraken tussen de grootbanken. Bij de pinbox kunnen mensen van 7 uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds contant geld pinnen. Ondernemers kunnen hun sealbags afstorten tussen 6.00 uur ’s ochtends en 1.00 uur in de nacht. De Pinbox is nu nog eigendom van de Rabobank, maar gaat op termijn over naar Geldmaat inclusief de gele ‘look and feel’. Geldmaat is de organisatie die tot en met volgend jaar alle geldautomaten in Nederland gefaseerd overneemt van alle grootbanken.
Centrumplan Nieuwveen
Nieuws_AfbeeldingIn het dorpshart van Nieuwveen werken WSN en de gemeente aan een nieuwe invulling van het braakliggende terrein. WSN en gemeente doen dit in een participatietraject met omwonenden, de dorpsvereniging, Ipse de Bruggen en andere belangstellenden. De ontwerpers hebben de opdracht een verbinding te maken tussen het centrum van Nieuwveen en Landgoed Ursula van Ipse de Bruggen. De sociale huurwoningen in dit plan worden appartementen, geschikt voor kleine huishoudens zoals starters of senioren.
Meer informatie is te vinden op de projectwebsite: https://www.nieuwkoop.nl/home/centrumlocatie-nieuwveen_45716/

Atelier bijeenkomsten

Op 10 december 2020 was onze eerste inloopavond over Centrumlocatie Nieuwveen. Hier konden belangstellenden en omwonenden hun ideeën en zorgen kwijt over de woningen die hier gebouwd gaan worden. Het was een groot succes met een grote opkomst.
Op 21 januari 2020 was er weer een succesvolle avond! Meer dan 100 mensen hebben weer hun mening gegeven over hoe Centrumlocatie Nieuwveen eruit moet zien. De meningen van vorige keer zijn in de eerste contouren verwerkt. Praat ook mee! Hoe wil jij of hoe wil u wonen straks? 


Op 24 maart 2020 om 19.00 uur is de volgende inspraakavond in het gemeentehuis Nieuwveen vanaf 19.00 uur.

>>
Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*