Zoeken
 Zoeken

Nieuws overzicht


Woonenquête
Nieuws_Afbeelding

Woningstichting Nieuwkoop laat onderzoek doen naar de woonwensen van jongeren. Om dorpen in de gemeente Nieuwkoop vitaal te houden, is het volgens directeur Caroline Nolet hard nodig dat de jeugd niet gedwongen elders een huis gaat zoeken.

De vragen gaan over de huidige woonsituatie van jongeren, wat zij over hebben voor een andere woning, welk type huis zij zoeken en welke voorzieningen (zoals winkels, horeca, sportclubs en groen) bij een huis voor hen belangrijk zijn.

Ook wil WSN graag weten waarom jongeren eventueel uit de gemeente Nieuwkoop zijn vertrokken en waar zij dan naar toe verhuisd zijn. 

Vul via onderstaande link de enquete in:

https://qtrial2019q1az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_23maiR1SelKDZ5j
  

  


  
De woningstichting probeerde op straat bij winkelcentra met jongeren in gesprek te komen, maar dat was volgens directeur Caroline Nolet geen succes. ,,We zagen ze daar niet. Toen hebben we besloten online een enquête te doen. Die is voor het weekend op internet gezet en binnen minder dan een dag hadden we al 160 reacties. Ongelooflijk.’’. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


De vragen gaan over de huidige woonsituatie van jongeren, wat zij over hebben voor een andere woning, welk type huis zij zoeken en welke voorzieningen (zoals winkels, horeca, sportclubs en groen) bij een huis voor hen belangrijk zijn.


Alphen


Ook wil WSN weten waarom jongeren eventueel uit de gemeente Nieuwkoop zijn vertrokken. Nolet: ,,Ik hoor verhalen dat de jeugd naar Alphen trekt, omdat daar nog wel betaalbare huizen zijn en meer voorzieningen. Ik wil weten of dat klopt.’’


Ze erkent dat het lastig is in de gemeente Nieuwkoop een geschikt huis te vinden. ,,Wil je een appartement kopen, dan ben je zo twee ton kwijt, een oude eengezinswoning kost 2,5 ton en nieuwbouw begint bij drie ton. En het aanbod van huurwoningen is beperkt. Ondernemers in Nieuwkoop maken zich zorgen over een gebrek aan jong personeel. We willen ook meer voor ouderen gaan bouwen, zodat zij te grote huizen verlaten en er doorstroming op gang komt.’’
Huurgrens Vrije sectorwoningen
Nieuws_Afbeelding

Door het ministerie is bepaald dat per 1 januari de huurgrens voor vrije sectorwoningen is verhoogd van € 710,68 naar € 720,42.
De grens heeft drie jaar lang vast gestaan op € 710,68. Een woning heeft nu een vrije sector huurprijs wanneer de huurprijs hoger is dan € 720,42.
Voor WSN betekent dit dat woningen, die als vrije sector woningen worden verhuurd, met ingang van elke nieuwe verhuring een kale huurprijs kennen vanaf € 722.
WSN heeft verschillende vrije sector woningen, waarvan de meeste zijn gelegen in de Vijverhof.
Voor de zittende huurders van onze vrije sector woningen verandert er niets. Het is alleen van toepassing bij nieuwe verhuringen.
Driekoppenland
Nieuws_Afbeelding

Overeenkomst
Op 11 december 2018 ondertekenden wethouder Guus Elkhuizen en Caroline Nolet, directeur-bestuurder van Woningstichting Nieuwkoop, een overeenkomst voor de bouw van 12 gasloze sociale huurwoningen binnen woningbouwproject Driekoppenland. “We zijn blij dat we in Woningstichting Nieuwkoop een partij hebben gevonden die wil investeren in deze duurzame wijk”, zegt wethouder Guus Elkhuizen. Het ontwerp van de woningstichting Nieuwkoop voorziet in een 2 soorten huurwoningen. Er komen 4 beneden-/bovenwoningen op de koppen en daartussen 8 gezinswoningen. Uit vooronderzoek bleek dat hier veel behoefte aan is. “Zo kunnen wij zowel de kleinere huishoudens, als de gezinnen uit Noorden bedienen”, zegt Caroline Nolet.

Uiteraard gasloos
Net als alle andere woningen in het gebied, worden ook de huurwoningen gasloos ontworpen. Hierbij vervangt een elektrische warmtepomp de CV-installatie. Een electrische warmtepomp is energiezuiniger dan verwarmen d.m.v. gas en veroorzaakt daarnaast geen CO2-uitstoot. De benodigde elektriciteit wordt mede opgewerkt door zonnepanelen. Een warmtepomp kan dus heel duurzaam verwarmenn en zelfs in de zomer koelen.
De woningen zijn straks goed geïsoleerd en luchtdicht, zodat zij zo weinig mogelijk energieverliezen. 

Twee soorten huurwoningen
WSN is onlangs begonnen met het ontwerpen van huurwoningen. Tijdens het vooronderzoek leerde zij dat er in Noorden zowel behoefte is aan eenpersoonshuurwoningen, maar ook huurwoningen voor gezinnen. Het ontwerp voorziet daarin met vier zogenaamde beneden-/bovenwoningen op de koppen en daartussen acht gezinswoningen.

Bij het ontwerpen van de woningen houdt WSN rekening met optimaal gebruiksgemak en comfort voor haar huurders. Zo krijgen de woningen in basis vloerverwarming, maar komen er convectoren op de plekken waar snel warmte nodig is. Dat is duurzaam en comfortabel.

Landschappelijk ontwerp
De huurwoningen worden in nauw oveleg met de landschapsarchitect van Driekoppenland ontworpen door Architectenbureau Guido Bakker. 

Interesse? Nog even wachten
De huurwoningen worden naar verwachting in de tweede helft van 2019 op www.woningnethollandrijnland.nl aangeboden en zomer 2020 opgeleverd. Bent u geïnteresseerd in een van de woningen? Schrijf u dan alvast in als woningzoekende op Woningnet. De gemeente en Woningstichting Nieuwkoop stellen in de loop van 2019 de regels op voor het toewijzen van de woningen.
Prestatieafspraken
Nieuws_Afbeelding
Naast betaalbaarheid en duurzaamheid gaat onze bijzondere aandacht het komende jaar uit naar beschikbaarheid. Wij vinden het belangrijk dat er genoeg woningen beschikbaar komen.
Met name voor starters, senioren en jonge gezinnen.
Daarvoor zullen wij duurzame en betaalbare woningen toevoegen in de nieuwbouw (32 eengezinswoningen in de Verwondering en Teylerspark, 8 eengezinswoningen en 4 appartementen
op Driekoppenland in Noorden).

Als het meezit, zullen wij ook starten met tientallen appartementen op de centrumlocatie Nieuwveen en zullen er woningen verrijzen op de locatie van het Koetshuis in Nieuwkoop.
Daarnaast zullen wij ons richten op doorstroming. Wij willen graag dat mensen passend wonen, qua inkomen, levensfase en levenssituatie.
Wij zullen daarom in 2019 een pilot doen om doorstroming van een minder passende woning naar een meer passende woning mogelijk te maken.
Hierdoor komen ook weer woningen vrij voor bijvoorbeeld starters of jonge gezinnen.

Met deze prestatieafspraken dragen alle vijf de partijen bij aan het wonen in Nieuwkoop
Koetshuis
Nieuws_Afbeelding
Eind november 2018 heeft Woningstichting Nieuwkoop (WSN) besloten het voormalig verzorgingscentrum ‘Het Koetshuis’ aan de Dorpsstraat in Nieuwkoop te gaan slopen. De locatie komt daarmee vrij voor de bouw van nieuwe huurwoningen.

Sloopbesluit
“Wij realiseren ons dat de toekomst van het Koetshuis en haar locatie leeft in Nieuwkoop. We zijn bij dit besluit dan ook niet over één nacht ijs gegaan.”, zegt Caroline Nolet, directeur-bestuurder van WSN. Afgelopen maanden heeft WSN scenario’s onderzocht om het pand te behouden, te transformeren, te verkopen of om te slopen. Uiteindelijk heeft WSN besloten te slopen, vanwege de staat van het pand, de beperkte parkeermogelijkheden en de duurzaamheid na transformatie. “Ook na transformatie blijft het een oud pand met een slecht energielabel”, vertelt Nolet, “Dan investeren wij liever in gasloze nieuwbouw, wat wel betekent dat het oude pand helaas moet verdwijnen.”

Duurzaam slopen
WSN vindt het belangrijk dat het pand duurzaam wordt gesloopt. Hierbij wordt op milieuverantwoorde wijze zoveel mogelijk materialen gescheiden voor hergebruik. Daarnaast wil WSN dat de sloop zo min mogelijk overlast voor de omgeving oplevert.

Nieuwbouwplannen
Nu het sloopbesluit is genomen kan de corporatie zich richten op nieuwbouwplannen aan de Dorpsstraat. Hiervoor zijn al verkennende gesprekken gevoerd met omwonenden, gemeente, waterschap en andere belanghebbenden. Deze gesprekken worden in 2019 doorgezet om wensen te verzamelen voor de verdere ontwikkeling. WSN realiseert zich dat de plek een unieke plek in Nieuwkoop is en streeft dan ook naar een nieuwbouwplan dat past in het centrum van Nieuwkoop, recht doet aan haar locatie en aansluit bij de wensen van haar doelgroep en die van de gemeente en bij haar eigen voorraadbeleid. De ligging van de locatie is uniek, vlakbij de Nieuwkoopse plassen en op loopafstand van het centrum en winkelcentrum Kennedyplein. WSN hoopt en vertrouwt op een voortvarend bestemmingswijzigingsproces met de gemeente.
Teylerspark
Nieuws_AfbeeldingIn het landelijke dorp Nieuwveen, ongeveer 5 kilometer gelegen van Nieuwkoop, wordt door Woningstichting Nieuwkoop het nieuwbouwplan Teylerspark gerealiseerd. Teylerspark bestaat uit  20 ruime eengezinswoningen verdeeld over twee achter elkaar liggende woonblokken van elk 10 woningen.
De woningen hebben een woonkamer met open keuken, 3 slaapkamers, een vrij indeelbare zolder en een berging in de achtertuin. Zij zijn voorzien van centrale verwarming, zonnepanelen en een voor- en achtertuin. Tussen de woonblokken in is de parkeerplaats gesitueerd.
Het project wordt eind 2019 opgeleverd.

Voor de woningen gelden de volgende huurprijzen en toewijzingscriteria:

                                afmeting         huurprijs   aantal personen    verzamelinkomen
4 hoekwoningen      121 m2            720,42         2                            > € 30.826 < € 38.035
8 tussenwoningen   116 m2             651,03         2                           < € 30.826
8 tussenwoningen   116 m2             607,46         2                           < € 30.826

Deze woningen worden via Lokaal Maatwerk aangeboden.
Om de doorstroming binnen de beperkte voorraad sociale huurwoningen in Nieuwkoop op gang te brengen, worden deze nieuwbouwwoningen met voorrang toegewezen aan huurders die een sociale huurwoning achterlaten. De Gemeente Nieuwkoop en Woningstichting Nieuwkoop hopen hiermee een ‘verhuisketen’ op gang te brengen, waarvan uiteindelijk starters op de woningmarkt profiteren.

De criteria worden in onderstaande volgorde  gehanteerd:
1. Huishouden bestaande uit minimaal 2 personen, leeftijd tot 45 jaar en kandidaat laat een sociale huurwoning van Woningstichting Nieuwkoop achter;
2. Huishouden bestaande uit minimaal 2 personen, leeftijd tot 45 jaar en laat een sociale huurwoning van Woondiensten Aarwoude of Vestia achter in de gemeente Nieuwkoop;
3. Huishouden bestaande uit minimaal 2 personen en reeds woonachting in de gemeente Nieuwkoop;
4. Overig bij Woningnet Holland Rijnland ingeschreven woningzoekenden binnen elke categorie is inschrijfduur leidend.

Staat u ingeschreven als woningzoekende bij WoningNet Holland Rijnland, dan kunt u tot 5 februari 2019 reageren op deze woningen via www.woningnethollandrijnland.nl


Officiële handeling De Verwondering
Nieuws_AfbeeldingWSN en de Gemeente Nieuwkoop zijn blij met de bouw van deze sociale huurwoningen in Nieuwveen in een mooie gevarieerde wijk. 
Mevrouw Nolet hoopt met deze nieuwe woningen 12 woningzoekende gezinnen te huisvesten maar door het hanteren van Lokaal Maatwerk de doorstroming verder te bevorderen.

Het project De Verwondering (Veldesdoorn, hoek Parkzicht te Nieuwveen) bestaat uit twee rijtjes van woningen die haaks op elkaar staan, 4 hoekwoningen en 8 tussenwoningen. 
De woningen zijn ontworpen door Architectenbureau Guido Bakker uit Veenendaal en technisch uitgewerkt door Bouwburo AGB, samen met Constructieadviesbureau De Lange uit Nijkerk. Vergeer Bouw uit Reeuwijk verzorgt de realisatie.

De 12 levensloopbestendige woningen hebben een woonkamer met openkeuken, 3 slaapkamers, een vrij indeelbare zolder en een berging in de achtertuin. De woningen zijn voorzien van centrale verwarming, zonnepanelen, een voor- en achtertuin en aan de achterzijde van de woning is er parkeergelegenheid. Het project is bij uitstek geschikt voor (jonge) gezinnen en wordt in de zomer van 2019 opgeleverd.
 
De inschrijving voor deze sociale huurwoningen is inmiddels gesloten. 
Jaarverslag
Nieuws_AfbeeldingImplementatie Woningwet
In het afgelopen jaar is, samen met de gemeente Nieuwkoop en met onze Huurdersbelangen Vereniging (HBV), hard gewerkt aan de verdere implementatie van de woningwet. Zo is het afgelopen jaar het scheidingsvoorstel tussen onze maatschappelijke activiteiten (DAEB) en de commerciële activiteiten (niet-DAEB) ingediend en hebben wij van de Autoriteit Wonen de definitieve goedkeuring mogen ontvangen. Met deze goedkeuring kunnen wij de scheiding per 1 januari 2018 effectueren.

Prestatieafspraken met gemeente Nieuwkoop
In 2017 hebben wij opnieuw een zogenaamd volkshuisvestelijk ‘bod’ aan de gemeente aangeboden en zijn met de gemeente prestatieafspraken gemaakt voor 2018.

Huisvesting bijzondere doelgroepen
Voor de gemeente Nieuwkoop hebben wij het beheer van 12 units in Zevenhoven voor statushouders en dak- en thuislozen op ons genomen.

Investeringen
In het  voormalig verzorgingshuis Aar & Amstel leverden wij na een grondige verbouwing 41 appartementen en een zorgsteunpunt op.
Daarnaast namen wij 10 woningen en 2 garages in Woerdense Verlaat over van collega corporatie GroenWest uit Woerden.
In het vierde kwartaal van 2017 zijn wij gestart met twee groot onderhoudsprojecten van  woningen in Nieuwkoop en Noorden, die allen werden verduurzaamd naar minimaal label B. Omdat betaalbaarheid hoog op de agenda staat, werden de verbeteringen zonder huurverhoging aangeboden. Bovendien zorgen de woningverbeteringen voor maandelijkse lagere energielasten.

Dienstverlening
Door de extra werkzaamheden en aanschaf van woningen heeft onze kwaliteit van dienstverlening wel enigszins onder druk gestaan. Wij scoorden hierdoor minder hoge klanttevredenheidscijfers bij het KWH onderzoek. Dit willen wij in 2018 verbeteren.

Betaalbaarheid
WSN vindt betaalbaar en passend wonen belangrijk, zeker voor de lagere inkomens. Om dit te bereiken heeft WSN ook in 2017 weer bij een groot deel van haar vrijkomende sociale huurwoningen de huurprijs verlaagd.

Resultaten
De resultaten van 2017 zijn financieel en volkshuisvestelijk positief. Financieel heeft WSN een goed jaar achter de rug met een positief resultaat. Hiervan wordt het grootste deel echter veroorzaakt door de (niet-gerealiseerde) waardeveranderingen van het verhuurde vastgoed. Het is ons gelukt om onze bedrijfslasten op totaalniveau gelijk te houden. Samen met de gemeente zijn wij daarnaast hard aan de slag om in de komende jaren nog veel betaalbare sociale huurwoningen toe te voegen.

Vertrek mevrouw Barnard
Eind 2017 heeft mevrouw ir. J.L. Barnard (directeur-bestuurder van WSN sinds oktober 2013) een andere functie  aanvaard en heeft WSN afscheid van haar genomen. Namens de voltallige organisatie wil ik mevrouw Barnard vanaf deze plek nogmaals hartelijk danken voor haar grote inzet voor WSN en de wijze waarop zij de afgelopen jaren WSN weer op orde heeft gebracht.

Tot slot
Als nieuwe directeur-bestuurder bedank ik alle belanghouders voor het gezamenlijk mogelijk maken van de volkshuisvestelijke bijdrage aan de Nieuwkoopse samenleving dit jaar. Ik ben trots op onze medewerkers, die zich dagelijks inzetten voor de huurders en ik heb waardering voor hun betrokkenheid. Mede dankzij de prettige samenwerking en inzet van onze huurdersvertegenwoordiging, belanghouders en alle medewerkers van WSN kunnen wij terugkijken op een succesvol 2017.

C. Nolet
Directeur-bestuurder

U kunt het jaarverslag 2017 hier downloaden.
Opening Aar en Amstel
Nieuws_Afbeelding
Er is weer volop leven in Aar en Amstel. WSN heeft het voormalig zorgcentrum verbouwd tot appartementen voor ouderen. Op zaterdag 4 november was de officiële feestelijke opening.
In de hal van het vernieuwde complex hebben op de vroege zaterdagmorgen alle bewoners en enkele genodigden zich verzameld. Annelies Barnard, directeur van WSN, heet iedereen welkom. De officiële openingshandeling wordt vanzelfsprekend verricht door één van de bewoners. Mevrouw van Koert-Ebbelaar, die dit jaar precies 50 jaar huurder is van WSN, heeft samen met wethouder Pietersen Aar en Amstel officieel geopend.

Wethouder Pietersen gaf in haar toespraak aan dat het best een lang en lastig proces is geweest, maar dat iedereen trots mag zijn op het resultaat en dat het een aanwinst voor Nieuwkoop is. Wethouder Pietersen had ook nog een ander nieuwtje, samen met de (oude) vrienden van Aar en Amstel werd ook de naam van de gemeenschappelijke ruimte onthuld: de “Van Tienhoven zaal” naar meneer van Tienhoven die vroeger zelf ook in Aar en Amstel heeft gewoond. Met het laatste deel van zijn legaat wordt deze ruimte helemaal ingericht van keuken tot aan gezellige zitjes voor de bewoners en siert de naam van Tienhoven zaal fier op de gevel.

Tot slot was er gelegenheid om enkele appartementen te bewonderen. Aar en Amstel heeft een nieuwe frisse uitstraling gekregen met eigentijdse kleuren en de nieuwe bewoners voelen zich al helemaal thuis.
Jaarverslag WSN 2016
Nieuws_Afbeelding
In de afgelopen jaren heeft Woningstichting Nieuwkoop (WSN) haar financiële positie weer op orde gebracht. Hierdoor hebben wij weer ruimte om ons ook in de komende jaren vol in te zetten op beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van woningen, waarbij wij ons blijven richten op mensen met een bescheiden inkomen.

Betaalbaarheid en beschikbaarheid
Wij hebben de huurverhoging in het afgelopen jaar gematigd. Voor de zittende huurders hebben wij onze Groot Onderhoudsprojecten zonder verhuurverhoging kunnen uitvoeren. Met onze verkoopstop en inzet om nieuwe woningen te bouwen is onze voorraad sociale huurwoningen aan het stijgen. Voor de verdere ontwikkelingen die in 2016 hebben plaatsgevonden, nodigen wij u uit om ons jaarverslag erop na te lezen.

U kunt het jaarverslag 2016 hier downloaden.
>>
Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*