Zoeken
 Zoeken

Nieuws overzicht


DRIEKOPPENLAND
Nieuws_AfbeeldingOp 27 oktober 2020 hebben de twaalf nieuwe bewoners van Waterhoen in Noorden een tijdcapsule geplaatst in het nieuwbouwproject. Deze tijdcapsules zijn door de a.s. huurders gevuld met specifieke dingen van deze tijd en worden ingemetseld en komen pas weer tevoorschijn bij de sloop over vele jaren. Woningstichting Nieuwkoop (WSN) en Vergeer Bouw hebben op deze manier samen met de huurders stilgestaan bij de ‘sprong in de toekomst’ die de nieuwe bewoners gaan maken in deze hypermoderne gasloze woningen.

Gasloos wonen is even wennen
WSN heeft voor dit project ‘eigentijdse huurders’ gezocht, die het leuk vinden om in een modern huis te wonen. Want gasloos wonen vraagt gewenning van de bewoner. Het verwarmen gaat anders en veel techniek gaat automatisch, zoals de ventilatie. Ramen open mag, maar dat hoeft niet meer voor verse lucht. WSN informeert de bewoners hierover met documentatie en persoonlijke begeleiding.

Individuele rondleidingen
Vanwege de coronamaatregelen werden de huurders in kleine groepen rondgeleid. Eerst werd de tijdscapsule geplaatst en daarna mochten ze in hun eigen huis kijken. Daarbij kregen ze uitleg van het uitvoeringsteam van Vergeer Bouw. De nieuwe bewoners kunnen niet wachten tot de huizen klaar zijn, begin volgend jaar. De bouw vordert naar wens. Het dak zit erop en de gevels zijn bijna klaar. Binnen is er gestart met de installaties en dekvloeren. Daarna komen de binnenwanden en verdere afbouw.
KWH vragenlijsten
Nieuws_Afbeelding
Intern is WSN, ondanks dat wij allemaal weer thuis werken, druk bezig met het verbeteren van onze dienstverlening. Komende weken voert KWH voor ons een imago-onderzoek uit. Dit betekent dat u mogelijk een vragenlijst toegestuurd krijgt.
Mocht u de vragenlijst ontvangen, willen wij u vragen deze in te vullen. Niet iedereen krijgt er namelijk één. Zo krijgen wij een beter beeld van hoe u op dit moment over ons denkt en kunnen wij gerichter onze service verbeteren. 

Alvast bedankt voor uw medewerking.
Participatie Centrumplan Nieuwveen geslaagd
Nieuws_AfbeeldingDrie participatie-bijeenkomsten
De eerste bijeenkomst werd in december 2019 door de gemeente Nieuwkoop en Woningstichting Nieuwkoop (WSN) georganiseerd en had als thema ‘inventariseren ruimtegebruik’. Hieruit kwam onder andere naar voren dat de gemeenschap van Nieuwveen behoefte heeft aan een nieuw dorpsplein. Op de tweede avond in januari was het thema ‘sfeer en beleving van de buitenruimte’. Ook deze avond werd door meer dan honderd belangstellenden bezocht. De wens voor een groen, vriendelijk en dorpse sfeer werd deze avond geuit. In september kon tenslotte het derde thema worden besproken: ‘architectuur van de bebouwing’. Deze bijeenkomst werd vanwege corona in kleine groepen gehouden. Er waren drie digitale sessies en drie fysieke bijeenkomsten in het gemeentehuis.

Corona-veilig participeren
“Het duurde even voordat we de juiste werkwijze gevonden hadden, maar achteraf kunnen we zeggen dat de kleine bijeenkomsten net zo geslaagd zijn als de eerdere grote bijeenkomsten”, zegt Richard Bosboom, procesmanager van de gemeente. Zijn collega-projectleider Frank Swager van WSN beaamt dit: “We hebben waardevolle wensen opgehaald om verder te gaan met het uitwerken van een breed gedragen centrumplan.”

Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteit
Met de input uit de drie participatie-sessies laten de gemeente en WSN een concept stedenbouwkundig plan met beeldkwaliteit voor de openbare ruimte en de architectuur opstellen. Dit wordt gemaakt door Arkus Bureau voor Stedenbouw in samenwerking met HBN Architecten. Het concept van dit plan wordt door WSN en de gemeente als eerste met de centrale erfgoedcommissie Dorp, Stad en Land besproken en daarna met de gemeenteraad. Vervolgens wordt het plan aan de gemeenschap gepresenteerd en gaat het de basis vormen voor het nieuwe bestemmingsplan.
Centrumlocatie Nieuwveen
Nieuws_AfbeeldingOnze inspraakavonden over Centrumlocatie Nieuwveen waren een succes! Helaas gooide de coronacrisis roet in het eten. We zijn dan ook blij om te kunnen laten weten dat we de inspraaksessies weer op kunnen starten! We zullen terugblikken op de resultaten van de laatste sessie eind maart. We kijken naar de resultaten van het vlekkenplan van de woningen en uw mening op de openbare inrichting. Vervolgens zullen we uw input vragen op architectuur en vormgeving. Samen met de gemeente hebben we een manier gevonden om dit coronaproof te doen. Wil je weer meedoen? Of voor het eerst meedoen? Dat kan! Op 21, 22 en 24 september organiseren wij een digitale sessie. Lees hier meer over hoe en het tijdstip. We hopen op weer een hoge opkomst! https://www.nieuwkoop.nl/home/nieuws_44105/item/praat-mee-over-centrumlocatie-nieuwveen_325637.html
Groen licht voor sloop Koetshuis
Nieuws_Afbeelding
Snelle behandeling natuurvergunning
WSN is positief verrast door de snelle behandeling van de natuurvergunning voor de sloop en nieuwbouw op de Koetshuislocatie. Aanvankelijk kreeg WSN bericht dat de vergunning uiterlijk september afgegeven zou worden, maar WSN ontving deze van de omgevingsdienst al eind juni. De vergunning heeft tot medio augustus ter inzage gelegen. Inmiddels heeft WSN de definitieve vergunning in huis en kan Boverhoff eindelijk starten met de sloop van Het Koetshuis.

Eind juni heeft WSN van de gemeente Nieuwkoop ook de omgevingsvergunning voor de sloop van de fundering ontvangen. Deze vergunning is inmiddels ook definitief, zodat de totaalsloop in een keer kan plaatsvinden.

Planning sloop Koetshuis
Boverhoff Sloopwerken heeft de sloop van het Koetshuis ingepland vanaf september tot ongeveer begin volgend jaar. In de eerste week wordt het werk opnieuw opgestart, waarbij het inpandige sloopwerk als eerste wordt afgerond. Dit duurt ongeveer vier weken en tijdens deze werkzaamheden blijft het pand zoveel mogelijk gesloten en vinden de werkzaamheden plaats met licht materieel en lage verkeersintensiteit.

Rond begin oktober wordt de sloopkraan aangevoerd voor de machinale sloop van de bovenbouw en de funderingen, het verkleinen van het puin op locatie en het afvoeren van vrijkomende materialen voor hergebruik. Dat duurt ongeveer tot november/december. Tot slot wordt in een periode van een à twee weken alle puin afgevoerd van de locatie. Alleen in die periode is er een hoge verkeersintensiteit op de Dorpsstraat en Kennedylaan te verwachten, zo’n dertig tot vijftig transporten per dag. Tijdens deze periode zet Boverhoff een verkeersregelaar in op de Dorpsstraat. Na het afvoeren van alle puin wordt het terrein opgeschoond en de hekken afgevoerd. Boverhoff laat het terrein leeg en vlak achter, zonder bouwhekken.

Verkeersplan
Bovenstaande is door Boverhoff verwerkt in een verkeersplan, dat inmiddels door de gemeente Nieuwkoop is goedgekeurd. Tijdens de werkzaamheden blijft De Hoefslag vrij voor bestemmingsverkeer. Incidenteel kunnen bedrijfsbusjes en personenauto’s hier keren of kort parkeren voor in- en uitladen van gereedschap. Vrachtauto’s keren op de slooplocatie. Het bruggetje over de Ringvaart blijft open, behalve als er werkzaamheden aan die gevelzijde worden verricht. Dit in verband met uw veiligheid.  

De parkeerplaats van de kerk blijft beschikbaar voor kerkbezoekers, behalve enige dagen dat aan de kerkzijde de gevel van het Koetshuis wordt gesloopt. Het kerkbestuur en de betrokken omwonenden worden tegen die tijd geïnformeerd.

De bouwhekken worden zo geplaatst dat het trottoir langs de Dorpsstraat vrij blijft voor passanten, waarbij er rijplaten over het trottoir gelegd worden ter plaatse van de bouwinrit. Alle bouwverkeer is verplicht om stapvoets (maximaal 15 km/u) te rijden in de Dorpsstraat, waarbij er een verkeersregelaar wordt ingezet in de periode dat alle puin wordt afgevoerd. In alle overige weken wordt een lage verkeersintensiteit verwacht, ongeveer een tot vier vrachttransporten per dag.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen adviseert WSN alle omwonenden om tijdens de sloop niet onnodig (dicht) bij de sloop te komen en bij voorkeur uw auto op het Kennedyplein te parkeren.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Woningstichting Nieuwkoop, directeur-bestuurder Caroline Nolet of projectleider Frank Swager via info@wst-nieuwkoop.nl.

Heeft u vragen die direct op de sloop betrekking hebben, of spoedeisend zijn? Dan kunt u deze aan Boverhoff Sloopwerken stellen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Boverhoff in Heerde, telefoonnummer ?(0578) 69 31 36 en vragen naar projectleider Paul Sterken.
Driekoppenland
Nieuws_AfbeeldingHadden wij al gezegd dat de bouw van de woningen aan de Waterhoen in Noorden hard gaat? Ja dat hadden wij al gezegd  :-)
Wij zijn blij dat ondanks corona en andere bouwperikelen zoals stikstof dit project vlot vordert.

Bijgaand nog een recentere foto van de binnenmuren die al staan!
Koetshuis
Nieuws_AfbeeldingAan de binnenkant is Het Koetshuis circulair gesloopt. Waarom dan de rest nog niet?

Dat komt omdat wij nog wachten op een vergunning i.v.m. stikstof. De aanvraag is gedaan maar ambtelijke molens draaien langzaam. Zeker m.b.t. stikstof. Er is lang veel onduidelijkheid geweest en daardoor hebben de aanvragen zich opgestapeld.
Wij hopen dat onze vergunning nu snel komt, want wij willen liever vandaag dan morgen verder met de Koetshuislocatie!
Driekoppen Land
Nieuws_Afbeelding
Wij zijn gestart met ons duurzame project woningen aan de Waterhoen in Noorden.

Bijna alle huurders zijn al bekend en mogen meebeslissen over hoe hun woning afgewerkt wordt. Op deze foto worden boringen verricht om de aardwarmte en -koude naar boven te brengen voor de verwarming en koeling van de nog te bouwen woningen een indrukwekkend proces!
Koetshuis
Nieuws_Afbeelding

Zo ziet circulair slopen eruit. Bijna niets wordt weggegooid.

Hout, metaal, alles komt op aparte stapeltjes en wordt later hergebruikt.
Wij zijn er trots op dat minimaal 95% van het te slopen Koetshuis opnieuw wordt gebruikt. Zo sparen wij het milieu!
Update Dienstverlening WSN
Nieuws_Afbeelding
Ondanks de Corona crisis hebben wij “gewoon” doorgewerkt. Afgelopen weken keerden ook onze thuiswerkers allemaal weer terug naar kantoor. Daarmee wordt het mogelijk om ook de balie weer open te stellen. Vanaf woensdag 15 juli 2020 bent u weer van harte welkom. Wij houden dan weer de normale openingstijden aan.
Openingstijden WSN: Maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.30 uur
Telefonisch bereikbaar via: 0172-525100
Per mail: balie@wst-nieuwkoop.nl 

Natuurlijk nemen wij daarbij de RIVM regels in acht. Wij gaan ervan uit dat u bij een bezoek aan de balie van WSN geen gezondheidsklachten heeft.

Wij kijken er naar uit u weer te mogen verwelkomen.
>>
Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*