Zoeken
 Zoeken

Nieuws overzicht


Vacature Plaatsvervangend lid voor de klachtencommissie op voordracht van de huurdersbelangenorganis
Nieuws_AfbeeldingWoondiensten Aarwoude en Woningstichting Nieuwkoop zijn samen met hun huurdersbelangenorganisaties op zoek naar een nieuw lid voor de gezamenlijke klachtencommissie.
 
Wat doet een klachtencommissie?
Een klachtencommissie is een onafhankelijk orgaan dat beoordeelt of de beide woningcorporaties op de juiste manier met de klachten van hun klanten omgaan. Huurders kunnen hier terecht als ze er niet uitkomen met de woningcorporatie. De commissie bestaat uit vier leden, waarvan één lid en een plaatsvervangend lid worden voorgedragen door de huurdersvertegenwoordigingen. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris van één van de corporaties.

Tijdsbesteding
De klachtencommissie vergadert minimaal eenmaal per jaar. Het aantal vergaderingen en de duur van een zitting is afhankelijk van het aantal klachten dat er binnenkomt. De aard van de klachten is heel divers. Van juridische vraagstukken tot klachten over de bejegening of de dienstverlening. 

Eisen
Leden van de klachtencommissie voldoen aan het volgende profiel:

• U bent onafhankelijk en verricht uw werkzaamheden voor de klachtencommissie zonder last of ruggespraak
• U hebt de mogelijkheid en bereidheid om zich overdag en in de avonduren beschikbaar te stellen voor vergaderingen
  van de klachtencommissie
• U hebt affiniteit met de sociale verhuur en het werk van corporaties
• U beschikt over ruime kennis van de volkshuisvesting en bent op de hoogte van relevante wet- en regelgeving
• U beschikt over een helikopterview, bent analytisch en heeft tenminste een HBO werk- en denkvermogen
• U bent zowel verbaal als schriftelijk sterk en kunt helder formuleren
• U hebt het vermogen om te bemiddelen en partijen bij elkaar te brengen waar dit nodig is
• U heeft bij voorkeur binding met het werkgebied van de corporaties
• U bent bereid zich te committeren zich aan het reglement van de klachtencommissie

Wij bieden
De vergoeding per lid, per vergadering bedraagt € 95,-. Het bedrag is inclusief eventuele reistijd, lees- en voorbereidingstijd
en de afhandeling van een advies na een zitting.

Enthousiast?
Voldoet u aan het geschetste profiel en heeft u zin om deze uitdaging aan te gaan? Dan zien wij graag uw reactie voor 24 maart tegemoet. U kunt uw sollicitatie richten aan Anne-Marie van der Bie, ambtelijk secretaris van de gezamenlijke klachtencommissie (avanderbie@woondienstenaarwoude.nl). Ook met eventuele vragen over de procedure of inhoud
van de vacature kunt u bij haar terecht. De gesprekken vinden plaats via een videoverbinding.
Laatste kans tegoedbon
Nieuws_Afbeelding
Afgelopen jaar hebben alle huurders een tegoedbon t.w.v. € 70,- ontvangen van de gemeente Nieuwkoop. Deze tegoedbon kunt u gebruiken voor energiebesparende maatregelen zoals ledverlichting, een waterbesparende douchekop, radiatorfolie of een energiezuinige koelkast.
 
Juist ook als huurder kunt u hiervan profiteren, want met een kleine investering kan de energierekening omlaag. Wie ingrijpende, duurzame maatregelen wil nemen, doet er goed aan om dat vooraf met de woningcorporatie te overleggen. Voor de hierboven genoemde maatregelen is dat niet nodig.
Veel inwoners maakten al gebruik van de bon. Heeft u de tegoedbon nog niet gebruikt? Dit kan nog tot en met 31 maart 2021! Daarna stopt de regeling. Heeft u de tegoedbon nog niet gebruikt maar bent u deze kwijt? Geen probleem. Huurders kunnen een nieuwe tegoedbon aanvragen door een e-mail te sturen naar info@wst-nieuwkoop.nl. Meer informatie over de regeling en de voorwaarden vindt u op www.duurzaam-nieuwkoop.nl.
Presentatie plannen Centrumlocatie Nieuwveen op 23 februari
Nieuws_Afbeelding

Inwoners van Nieuwveen en belangstellenden voor wonen in Nieuwveen let op:

Op 23 februari presenteren WSN en de gemeente gezamenlijk de uitkomsten van al uw input van de afgelopen maanden over de nieuwbouw op Centrumlocatie Nieuwveen.

Velen hebben enthousiast en betrokken meegedacht en nu kunnen wij u het resultaat als stedebouwkundig plan en de beeldkwaliteit van de locatie presenteren. Wij zijn er trots op dat wij dit met u samen hebben mogen doen! Het resultaat mag er dan ook zijn.

Ook nieuwsgierig? Geef u dan snel op voor de bijeenkomst van 23 februari om 19.30 uur. Dit kan via wonen@nieuwkoop.nl
Het plan omvat 40-50 starters- en seniorenappartementen die sociaal verhuurd zullen worden. Bovendien liggen de appartementen mooi omgeven door groen én in het centrum én is er ook plaats voor het zo in Nieuwveen gewenste dorpsplein!

De naam is ook al bekend: Weteringplein. Tot dinsdag!
LET OP PHISING MAILS
Nieuws_Afbeelding

Naast de Phisingmails is er nu ook een brief in omloop. Deze brief is voorzien van het Logo van Woningnet, waarin gevraagd wordt te betalen voor uw inschrijving. U wordt verzocht de nep factuur niet te betalen en direct weg te gooien, de brief komt niet vanuit Huren In Holland Rijnland!

Eerder hebben wij u gewaarschuwd voor phishingmails en sms-jes om uw inschrijving of verlenging bij Huren in Holland Rijnland te betalen.
Hierin wordt u gevraagd 8 euro te betalen voor uw inschrijving bij WoningNet. 

Wij begrijpen nu dat deze nep factuur ook als brief bij u bezorgd kan worden. Ga hier niet op in, het zijn valse berichten!

Nog even op een rij:
- u staat niet ingeschreven bij WoningNet maar bij Huren in Holland Rijnland;
- uw inschrijfkosten en verlengingskosten bedragen 7,50 (dus geen 8 euro);
- wij sturen nooit brieven!;
- u wordt gevraagd niet op het verzoek in te gaan en het bericht te negeren.
Wet eenmalige huurverlaging
Nieuws_AfbeeldingDit geldt dus ook voor de huurders van een sociale huurwoning van Woningstichting Nieuwkoop. In de tabel onderaan de tekst ziet u welke inkomensgrenzen er gelden om in aanmerking te komen voor een huurverlaging. De wet geldt niet voor huurders met een huurovereenkomst van een vrije sector woning (geliberaliseerd contract).

Het woord ‘eenmalig’ betekent dat deze wet alleen in 2021 geldt. De huurprijs na huurverlaging, als deze wordt toegekend, geldt elke maand. Ook na 2021.

Automatische huurverlaging als uw inkomen in 2019 al lager was dan de inkomensgrens in de tabel
WSN checkt zelf bij de Belastingdienst of u met uw inkomen recht heeft op een verlaging van uw huurprijs. Hiervoor hoeft u niets te doen. U ontvangt van de Belastingdienst een brief dat er informatie is verstrekt aan de woningcorporatie en waarom dat is gedaan. Wanneer blijkt dat u inderdaad in aanmerking komt voor huurverlaging, dan ontvangt u voor 1 april 2021 van WSN bericht. De nieuwe huur gaat dan in per 1 mei 2021. Pas in 2022 ontvangt u dan weer een huurverhoging.

Wanneer zelf om een huurverlaging vragen?
Alleen als u vanaf 1 januari 2020 een inkomensdaling had (langer dan zes maanden inkomen onder de inkomensgrens), kunt u zelf om een huurverlaging vragen.

U kunt de huurverlaging aanvragen bij WSN tussen 1 januari 2021 en 30 december 2021.
Bij het verzoek moet een u een ondertekende verklaring meesturen met de samenstelling van uw huishouden (het aantal personen met de leeftijden). WSN behoudt zich het recht voor om nog een uittreksel van het bevolkingsregister van u te vragen. U moet kunnen aantonen dat uw huishoudinkomen voor het verzoek is gedaald tot 50% van de inkomensgrens uit de inkomenstabel. U kunt dit aantonen door recente salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder (als u een eigen bedrijf heeft) mee te sturen. Vermeldt u duidelijk uw adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en emailadres.

Na de aanvraag huurverlaging
WSN stuurt u binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging via de e-mail. Zodra uw aanvraag compleet is ontvangt u binnen 3 weken bericht of u recht heeft op huurverlaging. De huurverlaging gaat in op de 1e dag van de 2e maand na de datum van het voorstel. Voorbeeld: Als u in augustus een voorstel huurverlaging van ons krijgt, gaat de huurverlaging in per 1 oktober.


Welke huishoudens komen in aanmerking voor huurverlaging?

Type huishouden                                             Inkomen tot inkomensgrens                       Huurverlaging naar
- Één persoon                                                    Tot en met € 23.725                                        € 633,25

- Één persoon,
  AOW-gerechtigd op 1-1-2021                          Tot en met € 23.650                                        € 633,25

- Meerdere personen                                         Tot en met € 32.200                                        Twee personen: € 633,25
                                                                                                                                                   Drie of meer personen: € 678,66
- Meerdere personen, van wie
  tenminste één AOW-gerechtigd
  is op 1-1-2021                                                  Tot en met € 32.075                                        Twee personen: € 633,25
                                                                                                                                                   Drie of meer personen: € 678,66
Waterhoen
Nieuws_Afbeelding
Wie zegt dat sociale woningbouw niet mooi kan zijn? Project Waterhoen te Noorden is uit de steigers. De woningen gebouwd in boerderijstijl, worden binnenkort bewoond door starters, senioren en jonge gezinnen uit vooral Noorden en Nieuwkoop.
Het project is gelegen achter de dijk in Noorden en op loopafstand van de mooie Nieuwkoopse Plassen. Het project is van oorsprong een initiatief van de bewoners van Noorden zelf.
Nu alleen nog de afwerking binnen en de aanleg buiten. Het gaat snel. Wij zijn erg benieuwd naar het eindresultaat!
Het Koetshuis is plat
Nieuws_AfbeeldingVolgend jaar starten de inspraakavonden, al dan niet on-line.
Wil je op deze prachtige plek wonen? Of wil je meepraten over hoe het eruit gaat zien? Zorg dan dat je op de inspraakbijeenkomsten aanwezig bent.
Over waar, hoe en wanneer volgt later bericht.
Prestatieafspraken 2021
Nieuws_Afbeelding
Vanaf de zomer zijn we daarover met elkaar in gesprek geweest. Welke onderwerpen zijn voor het komend jaar belangrijk? Zo maakten wij afspraken over het aantal nieuwbouwwoningen, verduurzaming, doorstroming, voorrang voor Nieuwkopers en nog veel meer. Meer weten? Kijk dan hier voor alle prestatieafspraken.

Wilt u meepraten? Meld u dan bij de HBV www.hbvnieuwkoop.nl  Dan heeft u echt invloed!
Opening Aar en Amstel
Nieuws_Afbeelding
Er is weer volop leven in Aar en Amstel. WSN heeft het voormalig zorgcentrum verbouwd tot appartementen voor ouderen. Op zaterdag 4 november was de officiële feestelijke opening.
In de hal van het vernieuwde complex hebben op de vroege zaterdagmorgen alle bewoners en enkele genodigden zich verzameld. Annelies Barnard, directeur van WSN, heet iedereen welkom. De officiële openingshandeling wordt vanzelfsprekend verricht door één van de bewoners. Mevrouw van Koert-Ebbelaar, die dit jaar precies 50 jaar huurder is van WSN, heeft samen met wethouder Pietersen Aar en Amstel officieel geopend.

Wethouder Pietersen gaf in haar toespraak aan dat het best een lang en lastig proces is geweest, maar dat iedereen trots mag zijn op het resultaat en dat het een aanwinst voor Nieuwkoop is. Wethouder Pietersen had ook nog een ander nieuwtje, samen met de (oude) vrienden van Aar en Amstel werd ook de naam van de gemeenschappelijke ruimte onthuld: de “Van Tienhoven zaal” naar meneer van Tienhoven die vroeger zelf ook in Aar en Amstel heeft gewoond. Met het laatste deel van zijn legaat wordt deze ruimte helemaal ingericht van keuken tot aan gezellige zitjes voor de bewoners en siert de naam van Tienhoven zaal fier op de gevel.

Tot slot was er gelegenheid om enkele appartementen te bewonderen. Aar en Amstel heeft een nieuwe frisse uitstraling gekregen met eigentijdse kleuren en de nieuwe bewoners voelen zich al helemaal thuis.
Jaarverslag WSN 2016
Nieuws_Afbeelding
In de afgelopen jaren heeft Woningstichting Nieuwkoop (WSN) haar financiële positie weer op orde gebracht. Hierdoor hebben wij weer ruimte om ons ook in de komende jaren vol in te zetten op beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van woningen, waarbij wij ons blijven richten op mensen met een bescheiden inkomen.

Betaalbaarheid en beschikbaarheid
Wij hebben de huurverhoging in het afgelopen jaar gematigd. Voor de zittende huurders hebben wij onze Groot Onderhoudsprojecten zonder verhuurverhoging kunnen uitvoeren. Met onze verkoopstop en inzet om nieuwe woningen te bouwen is onze voorraad sociale huurwoningen aan het stijgen. Voor de verdere ontwikkelingen die in 2016 hebben plaatsgevonden, nodigen wij u uit om ons jaarverslag erop na te lezen.

U kunt het jaarverslag 2016 hier downloaden.
>>
Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*