Zoeken
 Zoeken

Nieuws overzicht


Koetshuis
Nieuws_AfbeeldingAan de binnenkant is Het Koetshuis circulair gesloopt. Waarom dan de rest nog niet?

Dat komt omdat wij nog wachten op een vergunning i.v.m. stikstof. De aanvraag is gedaan maar ambtelijke molens draaien langzaam. Zeker m.b.t. stikstof. Er is lang veel onduidelijkheid geweest en daardoor hebben de aanvragen zich opgestapeld.
Wij hopen dat onze vergunning nu snel komt, want wij willen liever vandaag dan morgen verder met de Koetshuislocatie!
Driekoppen Land
Nieuws_Afbeelding
Wij zijn gestart met ons duurzame project woningen aan de Waterhoen in Noorden.

Bijna alle huurders zijn al bekend en mogen meebeslissen over hoe hun woning afgewerkt wordt. Op deze foto worden boringen verricht om de aardwarmte en -koude naar boven te brengen voor de verwarming en koeling van de nog te bouwen woningen een indrukwekkend proces!
Koetshuis
Nieuws_Afbeelding

Zo ziet circulair slopen eruit. Bijna niets wordt weggegooid.

Hout, metaal, alles komt op aparte stapeltjes en wordt later hergebruikt.
Wij zijn er trots op dat minimaal 95% van het te slopen Koetshuis opnieuw wordt gebruikt. Zo sparen wij het milieu!
Update Dienstverlening WSN
Nieuws_Afbeelding
Nu onze medewerkers weer allemaal (met aangepast rooster) terug zijn op kantoor, kunnen wij u ook weer ontvangen aan onze balie! U bent weer van harte welkom

Natuurlijk nemen wij daarbij de RIVM regels in acht.
WSN start selectie huurders Driekoppenland Noorden (Project waterhoen)
Nieuws_AfbeeldingEindelijk nieuwe huurwoningen
Na vele jaren worden er eindelijk nieuwe huurwoningen gebouwd in Noorden. WSN is blij dat zij hierin mag investeren en dat zij aan twaalf huishoudens comfortabele en betaalbare woonruimte kan aanbieden. De woningen in landhuisstijl komen bij de entree van de wijk Driekoppenland, op zo’n 700 meter van het centrum van Noorden. De tuinen en dakterrassen liggen op het zuiden en uiteraard worden de woningen gasloos gebouwd.

Eigentijdse huurders gezocht
WSN zoekt niet zomaar huurders. Het moeten mensen zijn die het leuk vinden om in een hypermodern huis te gaan wonen, een gasloos huis. Dat is namelijk niet hetzelfde als een huis met een c.v.-ketel en vraagt gewenning van de bewoners. De huizen zijn daarmee wel erg duurzaam en zuinig vanwege de zonnepanelen, de warmtepomp en ventilatie met warmteterugwinning. En door zelf te investeren in extra zonnepanelen, kunnen de bewoners hun huis zelfs bijna energieneutraal maken!

Op tijd huurders werven
De oplevering wordt door WSN verwacht in januari 2021. Bij haar nieuwbouwprojecten start WSN al voor de start bouw met het werven van huurders en het toewijzen van de woningen. WSN doet dit zodat de toekomstige huurders bepaalde opties voor hun nieuwe huurhuis kunnen kiezen, zoals extra dakvensters of zonnepanelen, een buitenkraan en diverse keuken- en tegelopties.

Voor jong en oud
De twaalf nieuwe huurwoningen bestaan uit acht eengezinswoningen met op de koppen van het blok twee benedenwoningen en twee bovenwoningen. Voor de gezinswoningen zoekt WSN jonge gezinnen en eenoudergezinnen (maximaal 45 jaar). De bovenwoningen komen beschikbaar voor jongeren tot 35 jaar en de benedenwoningen voor ouderen vanaf 55 jaar. De benedenwoningen zijn ook bewoonbaar voor ouderen die gelijkvloers willen wonen. De huurprijzen variëren tussen de 600 en 700 euro per maand exclusief servicekosten (prijspeil 2020).

Toewijzingsregels
WSN heeft afspraken met de Gemeente Nieuwkoop over de toewijzing van huurwoningen. Ook dit nieuwbouwproject valt onder deze regels. De rijwoningen en benedenwoningen worden als eerste toegewezen aan Noordenaren die een sociale huurwoning achterlaten, daarna aan huurders uit de gemeente die een sociale huurwoning achterlaten. Na deze twee groepen volgen Noordenaren die geen huurwoning achterlaten. Als er dan nog meer kandidaten nodig zijn, maken geïnteresseerden van buiten Noorden een kans.
De twee bovenwoningen zijn voor startende woningzoekenden die in Noorden willen blijven of naar Noorden terug willen keren. Naast deze toewijzingsregels hanteert WSN leeftijdsgrenzen bij de toewijzing en stelt eisen aan de gezinsgrootte. Alle details staan vermeld in de advertenties op www.hureninhollandrijnland.nl vanaf 3 maart 2020.

Wil je in aanmerking komen voor een van de woningen? Schrijf je dan nu alvast in op www.hureninhollandrijnland.nl en reageer op een van onze advertenties in de eerste twee weken van maart 2020.
Inwoners Nieuwveen kunnen weer contant geld pinnen
Nieuws_AfbeeldingOplossing door samenwerking
De pinbox is het resultaat van constructieve gesprekken tussen de dorpsvereniging, gemeente Nieuwkoop, Woningstichting Nieuwkoop (WSN) en Rabobank. ‘Het zoeken naar een geschikte locatie was in dit hele traject de grootste uitdaging . We zijn blij dat we door samenwerking met de woningstichting en de gemeente een oplossing hebben gevonden. Het stuk grond waar de pinbox op geplaatst is, is beschikbaar gesteld door WSN,’ aldus Dennis Kooren, directievoorzitter Rabobank Groene Hart Noord.

Openingshandeling in de vorm van donatie Stichting DAN
Op symbolische wijze is de openingshandeling door Dennis Kooren uitgevoerd in het bijzijn van wethouder Ingwersen van de gemeente Nieuwkoop, mevrouw Nolet van Woningstichting Nieuwkoop en Wim van den Haak, voorzitter van de dorpsvereniging Nieuwveen. Dennis Kooren overhandigde een cheque ter waarde van 250 euro aan Wim van den Haak die ten goede komt aan de stichting DAN. Deze stichting organiseert activiteiten en sociale evenementen in Nieuwveen die de inwoners van het dorp binden.

Pin- en sealbagautomaat
De openingstijden van de automaten zijn in de lijn met de recent vastgestelde landelijke afspraken tussen de grootbanken. Bij de pinbox kunnen mensen van 7 uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds contant geld pinnen. Ondernemers kunnen hun sealbags afstorten tussen 6.00 uur ’s ochtends en 1.00 uur in de nacht. De Pinbox is nu nog eigendom van de Rabobank, maar gaat op termijn over naar Geldmaat inclusief de gele ‘look and feel’. Geldmaat is de organisatie die tot en met volgend jaar alle geldautomaten in Nederland gefaseerd overneemt van alle grootbanken.
Centrumplan Nieuwveen
Nieuws_AfbeeldingIn het dorpshart van Nieuwveen werken WSN en de gemeente aan een nieuwe invulling van het braakliggende terrein. WSN en gemeente doen dit in een participatietraject met omwonenden, de dorpsvereniging, Ipse de Bruggen en andere belangstellenden. De ontwerpers hebben de opdracht een verbinding te maken tussen het centrum van Nieuwveen en Landgoed Ursula van Ipse de Bruggen. De sociale huurwoningen in dit plan worden appartementen, geschikt voor kleine huishoudens zoals starters of senioren.
Meer informatie is te vinden op de projectwebsite: https://www.nieuwkoop.nl/home/centrumlocatie-nieuwveen_45716/

Atelier bijeenkomsten

Op 10 december 2020 was onze eerste inloopavond over Centrumlocatie Nieuwveen. Hier konden belangstellenden en omwonenden hun ideeën en zorgen kwijt over de woningen die hier gebouwd gaan worden. Het was een groot succes met een grote opkomst.
Op 21 januari 2020 was er weer een succesvolle avond! Meer dan 100 mensen hebben weer hun mening gegeven over hoe Centrumlocatie Nieuwveen eruit moet zien. De meningen van vorige keer zijn in de eerste contouren verwerkt. Praat ook mee! Hoe wil jij of hoe wil u wonen straks? 


Op 24 maart 2020 om 19.00 uur is de volgende inspraakavond in het gemeentehuis Nieuwveen vanaf 19.00 uur.

Pilot doorstroming
Nieuws_AfbeeldingWelke woningen doen mee? Welke woningen komen er voor in aanmerking?
In de pilot doen reeds bestaande seniorenwoningen van Woningstichting Nieuwkoop met een sociale huurprijs mee. Dat zijn de volgende woningen:
- Roodborstlaan  1 t/m 41                                  senioren 65+
- Maarten Freeke Wije 1 t/m 17                         senioren 55+
- Churchilllaan 55 t/m 63                                    senioren 55+
- Ronde Bonk 2 t/m 12                                       senioren 55+
- Aambeeld 2 t/m 12                                           senioren 55+
- Klinkhamer 1 t/m 13 m.u.v. nr. 3                       senioren 55+
- Klinkhamer 2 t/m 10 m.u.v. nr. 8                       senioren 55+
- Ringslootpad 3 t/m 17                                      senioren 55+
- De Verbinding 76,82,84, 90 t/m 94, 98,122      senioren 55+
- Simon van Capelweg 70 t/m 76                       senioren 55+
- Simon van Capelweg 76a-d                             senioren 55+
- Simon van Capelweg 171 t/m 183                   senioren 55+
- Theresiahof 1 t/m 8                                          senioren 55+
- Magnoliastraat 17 t/m /27                                 senioren 55+

Indien een bestaande eengezinswoning wordt achtergelaten wordt deze eengezinswoning ook bij de pilot betrokken.
Woningen met een vrije sector huurprijs (Vijverhof en een deel van De Verbinding / Kaleidoskoop) doen ook mee in de pilot, maar het is niet mogelijk de aanvullende regel ‘oude huur = nieuwe huur + € 50’ toe te passen indien u naar deze woningen verhuist. Hoe de regel ‘oude huur = nieuwe huur + € 50’ werkt, leest u verderop.
De woningen van Woningstichting Nieuwkoop worden geadverteerd op www.hureninhollandrijnland.nl  

Doen nieuwbouwwoningen ook mee?
Nieuwbouwwoningen van Woningstichting Nieuwkoop zijn uitgesloten van de ‘pilot doorstroming bestaande voorraad’. Bij deze woningen worden aparte afspraken met de gemeente gemaakt over toewijzing. Deze afspraken zijn gericht op doorstroming. De regel ‘oude huur = nieuwe huur + € 50’ geldt niet bij verhuizing naar nieuwbouwwoningen.

Wie komt in aanmerking voor de pilot?
Voor de seniorenwoningen geldt:
Huurders van Woningstichting Nieuwkoop krijgen voorrang bij de verhuring van een seniorenwoning wanneer zij een sociale huurwoning achterlaten en indien zij aan de minimale leeftijdseis voldoen. Deze leeftijdsgrens staat bij de woningadvertentie vermeld. U dient geregistreerd te staan als woningzoekende bij www.hureninhollandrijnland.nl

Voor eengezinswoningen geldt:
Huurders van Woningstichting Nieuwkoop krijgen voorrang bij de verhuring van een eengezinswoning wanneer het huishouden minimaal uit twee personen bestaat. Dit kan een stel zijn, maar ook bijvoorbeeld een ouder met kind. U dient geregistreerd te staan als woningzoekende bij www.hureninhollandrijnland.nl

Welke leeftijdsgrens geldt er bij seniorenwoningen?
Woningstichting Nieuwkoop hanteert verschillende leeftijdsgrenzen bij de verhuur van haar seniorenwoningen. Welke leeftijdsgrens van toepassing is staat in de woningadvertentie vermeld.

Wat moet ik doen om in aanmerking te komen?
Om te kunnen reageren op sociale huurwoningen dient u zich in te schrijven als woningzoekende op de website www.hureninhollandrijnland.nl. De inschrijfkosten bedragen € 7,50 per jaar. Staat u al ingeschreven? Dan hoeft u niets te doen. Zorgt u er wel voor dat de gegevens van uw inschrijving juist zijn. U betaalt jaarlijks de verlengingskosten van € 7,50.

Ik laat geen huurwoning van Woningstichting Nieuwkoop achter. Kom ik toch voor de pilot in aanmerking?
Bij de verhuring van een eengezinswoning is het niet nodig een eengezinswoning van Woningstichting Nieuwkoop achter te laten.
WSN kan in 2020 bij maximaal 18 woningen de lokale voorrangsregels toepassen. Dit is 25% van het verwachte aantal verhuringen van Woningstichting Nieuwkoop in 2020. Dit aantal wordt bepaald door artikel 13 van de Huisvestingsverordening van regio Holland Rijnland. Nog steeds wordt circa 75% van het aantal verwachte verhuringen in 2020 met de reguliere toewijzingscriteria verhuurd.
Andere sociale verhuurders hebben zich tot op heden niet bij de ‘pilot doorstroming bestaande voorraad’ aangesloten.

Hoe werkt de regel ‘oude huur = nieuwe huur + € 50’?
De regel ‘oude huur = nieuwe huur + € 50’ werkt als volgt:
- U gaat voor uw nieuwe woning de huurprijs betalen die u voor uw huidige sociale huurwoning betaalt, zonder aftrek van huurtoeslag, en met een toeslag van € 50 per maand.
- Indien uw huidige huurprijs + € 50 minder bedraagt dan € 500, gaat u € 500 betalen voor uw nieuwe woning.
- Indien uw huidige huurprijs + € 50 meer bedraagt dan de huurprijsgrens van het passend toewijzen, betaalt u maximaal de huurprijsgrens. In 2020 is de huurprijsgrens voor 1- en 2 persoonshuishoudens € 619,01. Voor 3- en meerpersoonshuishoudens is dit € 663,40.
- Indien uw huidige huur hoger is dan de huurprijsgrens, vervalt de maatregel ‘oude huur = nieuwe huur + € 50’. U betaalt dan de streefhuur, die gelijk is aan de huurprijsgrens.

Rekenvoorbeelden:
Rekenvoorbeeld 1: Uw huidige huurprijs is € 436,- per maand. Met een opslag van € 50 zou uw nieuwe huurprijs wordt (436 + 50 =) € 486,- per maand worden. WSN hanteert echter een ondergrens van € 500. Uw nieuwe huurprijs wordt dan € 500,- per maand.
Rekenvoorbeeld 2: Uw huidige huurprijs is € 535 per maand. Uw nieuwe huurprijs wordt (535 + 50 =) € 585,- per maand.
Rekenvoorbeeld 3: Uw huidige huurprijs is € 578 per maand. U heeft een tweepersoonshuishouden. Uw nieuwe huurprijs zou (578 + 50 =) € 628 per maand worden. Maar omdat dit hoger is dan de huurprijsgrens wordt de huurprijs naar beneden bijgesteld op € 619,01 per maand.

Hoe weet ik bij een woningadvertentie dat de regel ‘oude huur = nieuwe huur + € 50’ geldt?
Woningen met een sociale huurprijs worden geadverteerd met de melding ‘voorrang voor huurders’ of ‘voorrang voor Nieuwkopers’.

Wanneer start de pilot?
De pilot start vanaf het moment dat WSN toestemming heeft van de gemeente om gebruik te maken van artikel 13 van de Huisvestingsverordening. WSN verwacht deze toestemming in december 2019 te ontvangen. Daarna kan WSN starten met de pilot zodra een geschikte woning leegkomt.

Hoe lang duurt de pilot?
Naar verwachting duurt de pilot tot 1 juli 2020. WSN kan in 2020 bij maximaal 18 woningen de lokale voorrangsregels toepassen. Dit is 25% van het verwachte aantal verhuringen van Woningstichting Nieuwkoop in 2020. Dit aantal wordt bepaald door artikel 13 van de Huisvestingsverordening van regio Holland Rijnland.

Wat gebeurt er na afloop van de pilot?
Na afloop van de pilot evalueert Woningstichting Nieuwkoop de pilot. In de evaluatie wordt beschreven of de doelen zijn bereikt. En of de genomen maatregelen geschikt zijn gebleken. De evaluatie wordt gedeeld en besproken met de gemeente Nieuwkoop en de Huurders Belangen Vereniging. Afhankelijk van het resultaat worden de regels omgezet naar definitief beleid, worden wijzigingen aangebracht aan de regels, of wordt gestopt met de maatregelen.

Ik wil niet verhuizen. Wat betekent de pilot voor mij?
De pilot heeft geen gevolgen voor zittende huurders die niet willen verhuizen.

Waarom doet Woningstichting Nieuwkoop dit?
Woningstichting Nieuwkoop wil meer woningzoekenden op de Nieuwkoopse woningmarkt helpen door doorstroming te bevorderen. Wachttijden van een sociale huurwoningen zijn in de gemeente Nieuwkoop inmiddels opgelopen tot meer dan 6 jaar. Naast het toevoegen van nieuwbouw is doorstroming in de bestaande voorraad het enige middel om woningzoekenden sneller te helpen.
Doelgroepen van Woningstichting Nieuwkoop zijn starters (1- en 2 persoonshuishoudens), jonge gezinnen (2 of meer persoonshuishoudens t/m 45 jaar) en senioren (1- en 2 persoonshuishoudens vanaf 55 jaar).
De meetbare doelstellingen die Woningstichting Nieuwkoop heeft in de pilot zijn:
- In 2020 heeft Woningstichting Nieuwkoop méér huishoudens gehuisvest als in de jaren ervoor in de bestaande voorraad (dus gecorrigeerd voor nieuwbouw). Het maximale aantal wordt
  bepaald door artikel 13 van de Huisvestingsverordening.
- Van die huishoudens zijn er in 2020 meer starters dan in 2019. In 2019 huisvestte Woningstichting Nieuwkoop tot nu toe 10 starters.

De gemeente Nieuwkoop kent een verhuiskostenvergoeding (vanuit de WMO). Kom ik daarvoor in aanmerking?
De gemeente heeft aan WSN laten weten dat de verhuiskostenvergoeding niet automatisch wordt verstrekt bij deze pilot doorstroming. Met de pilot doorstroming anticipeert u namelijk zelf op de toekomst door te verhuizen naar een meer geschikte woning. Wilt u meer weten over de verhuiskostenvergoeding? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Nieuwkoop.
Prestatieafspraken
Nieuws_AfbeeldingVorige week op 12 december 2019 tekenden Woningstichting Nieuwkoop, Woondiensten Aarwoude, de gemeente Nieuwkoop, Stichting Bewonersbelangen Aarwoude en de Huurdersbelangen Nieuwkoop, Noorden, Woerdense Verlaat en Nieuwveen de prestatieafspraken over sociale woningen binnen onze gemeente voor 2020-2023.

Fijn dat het weer in zo'n goede samenwerking is gegaan. Op naar een mooi en dynamisch 2020!

De prestatieafspraken 2020-2023 kunt u hier downloaden
Bye Bye feestje Koetshuis
Nieuws_AfbeeldingVandaag 29 oktober 2019 namen wij afscheid van het Koetshuis door middel van een Bye Bye Koetshuisfeestje.
Oud-medewerkers, oud-bewoners, buren, onze HBV en andere belangstellenden werden uitgenodigd dit bij te wonen en nog één keer door het Koetshuis te lopen. Het Koetshuis gaat plaatsmaken voor ca. 30 starters- en seniorenwoningen.

Wethouder Guus Elkhuizen en directeur WSN Caroline Nolet hebben het startsein voor de sloop gegeven. Met en paar mokerslagen bezegelden zij het lot van het Koetshuis.
 


Klik hier voor de link naar het artikel in het AD


>>
Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*