Zoeken
 Zoeken
Wet eenmalige huurverlaging
Nieuws_AfbeeldingDit geldt dus ook voor de huurders van een sociale huurwoning van Woningstichting Nieuwkoop. In de tabel onderaan de tekst ziet u welke inkomensgrenzen er gelden om in aanmerking te komen voor een huurverlaging. De wet geldt niet voor huurders met een huurovereenkomst van een vrije sector woning (geliberaliseerd contract).

Het woord ‘eenmalig’ betekent dat deze wet alleen in 2021 geldt. De huurprijs na huurverlaging, als deze wordt toegekend, geldt elke maand. Ook na 2021.

Automatische huurverlaging als uw inkomen in 2019 al lager was dan de inkomensgrens in de tabel
WSN checkt zelf bij de Belastingdienst of u met uw inkomen recht heeft op een verlaging van uw huurprijs. Hiervoor hoeft u niets te doen. U ontvangt van de Belastingdienst een brief dat er informatie is verstrekt aan de woningcorporatie en waarom dat is gedaan. Wanneer blijkt dat u inderdaad in aanmerking komt voor huurverlaging, dan ontvangt u voor 1 april 2021 van WSN bericht. De nieuwe huur gaat dan in per 1 mei 2021. Pas in 2022 ontvangt u dan weer een huurverhoging.

Wanneer zelf om een huurverlaging vragen?
Alleen als u vanaf 1 januari 2020 een inkomensdaling had (langer dan zes maanden inkomen onder de inkomensgrens), kunt u zelf om een huurverlaging vragen.

U kunt de huurverlaging aanvragen bij WSN tussen 1 januari 2021 en 30 december 2021.
Bij het verzoek moet een u een ondertekende verklaring meesturen met de samenstelling van uw huishouden (het aantal personen met de leeftijden). WSN behoudt zich het recht voor om nog een uittreksel van het bevolkingsregister van u te vragen. U moet kunnen aantonen dat uw huishoudinkomen voor het verzoek is gedaald tot 50% van de inkomensgrens uit de inkomenstabel. U kunt dit aantonen door recente salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder (als u een eigen bedrijf heeft) mee te sturen. Vermeldt u duidelijk uw adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en emailadres.

Na de aanvraag huurverlaging
WSN stuurt u binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging via de e-mail. Zodra uw aanvraag compleet is ontvangt u binnen 3 weken bericht of u recht heeft op huurverlaging. De huurverlaging gaat in op de 1e dag van de 2e maand na de datum van het voorstel. Voorbeeld: Als u in augustus een voorstel huurverlaging van ons krijgt, gaat de huurverlaging in per 1 oktober.


Welke huishoudens komen in aanmerking voor huurverlaging?

Type huishouden                                             Inkomen tot inkomensgrens                       Huurverlaging naar
- Één persoon                                                    Tot en met € 23.725                                        € 633,25

- Één persoon,
  AOW-gerechtigd op 1-1-2021                          Tot en met € 23.650                                        € 633,25

- Meerdere personen                                         Tot en met € 32.200                                        Twee personen: € 633,25
                                                                                                                                                   Drie of meer personen: € 678,66
- Meerdere personen, van wie
  tenminste één AOW-gerechtigd
  is op 1-1-2021                                                  Tot en met € 32.075                                        Twee personen: € 633,25
                                                                                                                                                   Drie of meer personen: € 678,66
Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*