Zoeken
 Zoeken
Nieuwe directeur-bestuurder Woningstichting Nieuwkoop
Nieuws_AfbeeldingDe Raad van Commissarissen van Woningstichting Nieuwkoop heeft mevrouw C. Nolet- Kolster per 1 mei 2018 benoemd als directeur-bestuurder van Woningstichting Nieuwkoop.

De Raad van Commissarissen is zeer verheugd met de komst van mevrouw Nolet als directeur-bestuurder om samen met de organisatie richting te geven aan de verdere ontwikkeling en positionering van Woningstichting Nieuwkoop.
Mevrouw Nolet is afkomstig van Ymere, alwaar zij manager verhuur & verkoop was.

De keuze van mevrouw Nolet is in nauwe samenwerking met het managementteam en de ondernemingsraad tot stand gekomen. Daarnaast is de huurdersorganisatie in de gelegenheid geweest een advies te geven op het functieprofiel.
Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*