Zoeken
 Zoeken
Koetshuis
Nieuws_Afbeelding
Eind november 2018 heeft Woningstichting Nieuwkoop (WSN) besloten het voormalig verzorgingscentrum ‘Het Koetshuis’ aan de Dorpsstraat in Nieuwkoop te gaan slopen. De locatie komt daarmee vrij voor de bouw van nieuwe huurwoningen.

Sloopbesluit
“Wij realiseren ons dat de toekomst van het Koetshuis en haar locatie leeft in Nieuwkoop. We zijn bij dit besluit dan ook niet over één nacht ijs gegaan.”, zegt Caroline Nolet, directeur-bestuurder van WSN. Afgelopen maanden heeft WSN scenario’s onderzocht om het pand te behouden, te transformeren, te verkopen of om te slopen. Uiteindelijk heeft WSN besloten te slopen, vanwege de staat van het pand, de beperkte parkeermogelijkheden en de duurzaamheid na transformatie. “Ook na transformatie blijft het een oud pand met een slecht energielabel”, vertelt Nolet, “Dan investeren wij liever in gasloze nieuwbouw, wat wel betekent dat het oude pand helaas moet verdwijnen.”

Duurzaam slopen
WSN vindt het belangrijk dat het pand duurzaam wordt gesloopt. Hierbij wordt op milieuverantwoorde wijze zoveel mogelijk materialen gescheiden voor hergebruik. Daarnaast wil WSN dat de sloop zo min mogelijk overlast voor de omgeving oplevert.

Nieuwbouwplannen
Nu het sloopbesluit is genomen kan de corporatie zich richten op nieuwbouwplannen aan de Dorpsstraat. Hiervoor zijn al verkennende gesprekken gevoerd met omwonenden, gemeente, waterschap en andere belanghebbenden. Deze gesprekken worden in 2019 doorgezet om wensen te verzamelen voor de verdere ontwikkeling. WSN realiseert zich dat de plek een unieke plek in Nieuwkoop is en streeft dan ook naar een nieuwbouwplan dat past in het centrum van Nieuwkoop, recht doet aan haar locatie en aansluit bij de wensen van haar doelgroep en die van de gemeente en bij haar eigen voorraadbeleid. De ligging van de locatie is uniek, vlakbij de Nieuwkoopse plassen en op loopafstand van het centrum en winkelcentrum Kennedyplein. WSN hoopt en vertrouwt op een voortvarend bestemmingswijzigingsproces met de gemeente.
Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*