Zoeken
 Zoeken
Jaarverslag
Nieuws_AfbeeldingImplementatie Woningwet
In het afgelopen jaar is, samen met de gemeente Nieuwkoop en met onze Huurdersbelangen Vereniging (HBV), hard gewerkt aan de verdere implementatie van de woningwet. Zo is het afgelopen jaar het scheidingsvoorstel tussen onze maatschappelijke activiteiten (DAEB) en de commerciële activiteiten (niet-DAEB) ingediend en hebben wij van de Autoriteit Wonen de definitieve goedkeuring mogen ontvangen. Met deze goedkeuring kunnen wij de scheiding per 1 januari 2018 effectueren.

Prestatieafspraken met gemeente Nieuwkoop
In 2017 hebben wij opnieuw een zogenaamd volkshuisvestelijk ‘bod’ aan de gemeente aangeboden en zijn met de gemeente prestatieafspraken gemaakt voor 2018.

Huisvesting bijzondere doelgroepen
Voor de gemeente Nieuwkoop hebben wij het beheer van 12 units in Zevenhoven voor statushouders en dak- en thuislozen op ons genomen.

Investeringen
In het  voormalig verzorgingshuis Aar & Amstel leverden wij na een grondige verbouwing 41 appartementen en een zorgsteunpunt op.
Daarnaast namen wij 10 woningen en 2 garages in Woerdense Verlaat over van collega corporatie GroenWest uit Woerden.
In het vierde kwartaal van 2017 zijn wij gestart met twee groot onderhoudsprojecten van  woningen in Nieuwkoop en Noorden, die allen werden verduurzaamd naar minimaal label B. Omdat betaalbaarheid hoog op de agenda staat, werden de verbeteringen zonder huurverhoging aangeboden. Bovendien zorgen de woningverbeteringen voor maandelijkse lagere energielasten.

Dienstverlening
Door de extra werkzaamheden en aanschaf van woningen heeft onze kwaliteit van dienstverlening wel enigszins onder druk gestaan. Wij scoorden hierdoor minder hoge klanttevredenheidscijfers bij het KWH onderzoek. Dit willen wij in 2018 verbeteren.

Betaalbaarheid
WSN vindt betaalbaar en passend wonen belangrijk, zeker voor de lagere inkomens. Om dit te bereiken heeft WSN ook in 2017 weer bij een groot deel van haar vrijkomende sociale huurwoningen de huurprijs verlaagd.

Resultaten
De resultaten van 2017 zijn financieel en volkshuisvestelijk positief. Financieel heeft WSN een goed jaar achter de rug met een positief resultaat. Hiervan wordt het grootste deel echter veroorzaakt door de (niet-gerealiseerde) waardeveranderingen van het verhuurde vastgoed. Het is ons gelukt om onze bedrijfslasten op totaalniveau gelijk te houden. Samen met de gemeente zijn wij daarnaast hard aan de slag om in de komende jaren nog veel betaalbare sociale huurwoningen toe te voegen.

Vertrek mevrouw Barnard
Eind 2017 heeft mevrouw ir. J.L. Barnard (directeur-bestuurder van WSN sinds oktober 2013) een andere functie  aanvaard en heeft WSN afscheid van haar genomen. Namens de voltallige organisatie wil ik mevrouw Barnard vanaf deze plek nogmaals hartelijk danken voor haar grote inzet voor WSN en de wijze waarop zij de afgelopen jaren WSN weer op orde heeft gebracht.

Tot slot
Als nieuwe directeur-bestuurder bedank ik alle belanghouders voor het gezamenlijk mogelijk maken van de volkshuisvestelijke bijdrage aan de Nieuwkoopse samenleving dit jaar. Ik ben trots op onze medewerkers, die zich dagelijks inzetten voor de huurders en ik heb waardering voor hun betrokkenheid. Mede dankzij de prettige samenwerking en inzet van onze huurdersvertegenwoordiging, belanghouders en alle medewerkers van WSN kunnen wij terugkijken op een succesvol 2017.

C. Nolet
Directeur-bestuurder

U kunt het jaarverslag 2017 hier downloaden.
Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*