Zoeken
 Zoeken
Inwoners Nieuwveen kunnen weer contant geld pinnen
Nieuws_AfbeeldingOplossing door samenwerking
De pinbox is het resultaat van constructieve gesprekken tussen de dorpsvereniging, gemeente Nieuwkoop, Woningstichting Nieuwkoop (WSN) en Rabobank. ‘Het zoeken naar een geschikte locatie was in dit hele traject de grootste uitdaging . We zijn blij dat we door samenwerking met de woningstichting en de gemeente een oplossing hebben gevonden. Het stuk grond waar de pinbox op geplaatst is, is beschikbaar gesteld door WSN,’ aldus Dennis Kooren, directievoorzitter Rabobank Groene Hart Noord.

Openingshandeling in de vorm van donatie Stichting DAN
Op symbolische wijze is de openingshandeling door Dennis Kooren uitgevoerd in het bijzijn van wethouder Ingwersen van de gemeente Nieuwkoop, mevrouw Nolet van Woningstichting Nieuwkoop en Wim van den Haak, voorzitter van de dorpsvereniging Nieuwveen. Dennis Kooren overhandigde een cheque ter waarde van 250 euro aan Wim van den Haak die ten goede komt aan de stichting DAN. Deze stichting organiseert activiteiten en sociale evenementen in Nieuwveen die de inwoners van het dorp binden.

Pin- en sealbagautomaat
De openingstijden van de automaten zijn in de lijn met de recent vastgestelde landelijke afspraken tussen de grootbanken. Bij de pinbox kunnen mensen van 7 uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds contant geld pinnen. Ondernemers kunnen hun sealbags afstorten tussen 6.00 uur ’s ochtends en 1.00 uur in de nacht. De Pinbox is nu nog eigendom van de Rabobank, maar gaat op termijn over naar Geldmaat inclusief de gele ‘look and feel’. Geldmaat is de organisatie die tot en met volgend jaar alle geldautomaten in Nederland gefaseerd overneemt van alle grootbanken.
Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*