Zoeken
 Zoeken
Groen licht voor sloop Koetshuis
Nieuws_Afbeelding
Snelle behandeling natuurvergunning
WSN is positief verrast door de snelle behandeling van de natuurvergunning voor de sloop en nieuwbouw op de Koetshuislocatie. Aanvankelijk kreeg WSN bericht dat de vergunning uiterlijk september afgegeven zou worden, maar WSN ontving deze van de omgevingsdienst al eind juni. De vergunning heeft tot medio augustus ter inzage gelegen. Inmiddels heeft WSN de definitieve vergunning in huis en kan Boverhoff eindelijk starten met de sloop van Het Koetshuis.

Eind juni heeft WSN van de gemeente Nieuwkoop ook de omgevingsvergunning voor de sloop van de fundering ontvangen. Deze vergunning is inmiddels ook definitief, zodat de totaalsloop in een keer kan plaatsvinden.

Planning sloop Koetshuis
Boverhoff Sloopwerken heeft de sloop van het Koetshuis ingepland vanaf september tot ongeveer begin volgend jaar. In de eerste week wordt het werk opnieuw opgestart, waarbij het inpandige sloopwerk als eerste wordt afgerond. Dit duurt ongeveer vier weken en tijdens deze werkzaamheden blijft het pand zoveel mogelijk gesloten en vinden de werkzaamheden plaats met licht materieel en lage verkeersintensiteit.

Rond begin oktober wordt de sloopkraan aangevoerd voor de machinale sloop van de bovenbouw en de funderingen, het verkleinen van het puin op locatie en het afvoeren van vrijkomende materialen voor hergebruik. Dat duurt ongeveer tot november/december. Tot slot wordt in een periode van een à twee weken alle puin afgevoerd van de locatie. Alleen in die periode is er een hoge verkeersintensiteit op de Dorpsstraat en Kennedylaan te verwachten, zo’n dertig tot vijftig transporten per dag. Tijdens deze periode zet Boverhoff een verkeersregelaar in op de Dorpsstraat. Na het afvoeren van alle puin wordt het terrein opgeschoond en de hekken afgevoerd. Boverhoff laat het terrein leeg en vlak achter, zonder bouwhekken.

Verkeersplan
Bovenstaande is door Boverhoff verwerkt in een verkeersplan, dat inmiddels door de gemeente Nieuwkoop is goedgekeurd. Tijdens de werkzaamheden blijft De Hoefslag vrij voor bestemmingsverkeer. Incidenteel kunnen bedrijfsbusjes en personenauto’s hier keren of kort parkeren voor in- en uitladen van gereedschap. Vrachtauto’s keren op de slooplocatie. Het bruggetje over de Ringvaart blijft open, behalve als er werkzaamheden aan die gevelzijde worden verricht. Dit in verband met uw veiligheid.  

De parkeerplaats van de kerk blijft beschikbaar voor kerkbezoekers, behalve enige dagen dat aan de kerkzijde de gevel van het Koetshuis wordt gesloopt. Het kerkbestuur en de betrokken omwonenden worden tegen die tijd geïnformeerd.

De bouwhekken worden zo geplaatst dat het trottoir langs de Dorpsstraat vrij blijft voor passanten, waarbij er rijplaten over het trottoir gelegd worden ter plaatse van de bouwinrit. Alle bouwverkeer is verplicht om stapvoets (maximaal 15 km/u) te rijden in de Dorpsstraat, waarbij er een verkeersregelaar wordt ingezet in de periode dat alle puin wordt afgevoerd. In alle overige weken wordt een lage verkeersintensiteit verwacht, ongeveer een tot vier vrachttransporten per dag.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen adviseert WSN alle omwonenden om tijdens de sloop niet onnodig (dicht) bij de sloop te komen en bij voorkeur uw auto op het Kennedyplein te parkeren.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Woningstichting Nieuwkoop, directeur-bestuurder Caroline Nolet of projectleider Frank Swager via info@wst-nieuwkoop.nl.

Heeft u vragen die direct op de sloop betrekking hebben, of spoedeisend zijn? Dan kunt u deze aan Boverhoff Sloopwerken stellen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Boverhoff in Heerde, telefoonnummer ?(0578) 69 31 36 en vragen naar projectleider Paul Sterken.
Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*