Zoeken
 Zoeken
Centrumplan Nieuwveen
Nieuws_AfbeeldingIn het dorpshart van Nieuwveen werken WSN en de gemeente aan een nieuwe invulling van het braakliggende terrein. WSN en gemeente doen dit in een participatietraject met omwonenden, de dorpsvereniging, Ipse de Bruggen en andere belangstellenden. De ontwerpers hebben de opdracht een verbinding te maken tussen het centrum van Nieuwveen en Landgoed Ursula van Ipse de Bruggen. De sociale huurwoningen in dit plan worden appartementen, geschikt voor kleine huishoudens zoals starters of senioren.
Meer informatie is te vinden op de projectwebsite: https://www.nieuwkoop.nl/home/centrumlocatie-nieuwveen_45716/

Atelier bijeenkomsten

Op 10 december 2020 was onze eerste inloopavond over Centrumlocatie Nieuwveen. Hier konden belangstellenden en omwonenden hun ideeën en zorgen kwijt over de woningen die hier gebouwd gaan worden. Het was een groot succes met een grote opkomst.
Op 21 januari 2020 was er weer een succesvolle avond! Meer dan 100 mensen hebben weer hun mening gegeven over hoe Centrumlocatie Nieuwveen eruit moet zien. De meningen van vorige keer zijn in de eerste contouren verwerkt. Praat ook mee! Hoe wil jij of hoe wil u wonen straks? 


Op 24 maart 2020 om 19.00 uur is de volgende inspraakavond in het gemeentehuis Nieuwveen vanaf 19.00 uur.

Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*