Zoeken
 Zoeken
Benchmark
Nieuws_AfbeeldingAedes, de branchevereniging van woningcorporaties, heeft de resultaten van haar vierde benchmark bekendgemaakt. WSN bevindt zich in de middengroep.

Waarom een benchmark?
Met een benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren. De benchmark is ook een instrument dat gemeenten, huurders en andere relaties inzicht biedt hoe corporaties hun middelen besteden. 

De Aedes-benchmark
Op het onderdeel Bedrijfslasten realiseerden wij een besparing, onze klanten waren echter gemiddeld minder tevreden over onze dienstverlening.

Kostenbewust
De bedrijfslasten van WSN liggen lager dan in de sector gemiddeld per woning en ook in het afgelopen jaar hebben wij een kleine verlaging kunnen realiseren. En dat terwijl wij in het afgelopen jaar gemiddeld 45 euro meer per woning aan verhuurderheffing hebben moeten afdragen. 

Huurdersoordeel
Huurders beoordeelden WSN op drie onderdelen: het betrekken van een nieuwe woning, het vertrekken uit een gehuurde woning en het afhandelen van een reparatieverzoek. Het onderdeel nieuwe huurders scoorde het laagst, maar kreeg toch nog een 7,2. Over ons doen en laten tijdens een reparatie verzoek waren de huurders meer tevreden.
Wij hebben gemerkt dat wij in wat drukke periodes zoals bij de oplevering van Aar en Amstel niet altijd even snel op de vragen van onze huurders hebben kunnen reageren. Dat zien wij in de resultaten helaas ook direct weer terug. Wij gaan intern aan de slag om te zorgen dat onze dienstverlening ook ten tijde van grotere drukte op orde blijft en willen ons hierin blijven verbeteren.

Huizen energiezuiniger
WSN is op weg om in 2023 een gemiddelde label B voor haar hele voorraad te halen. Daarvoor moet nog wel het nodige gebeuren. In de komende vier moeten daarvoor bijna 400 woningen worden aangepakt. In 2018 zijn dat er al 90. Al onze nieuwbouwwoningen bouwen wij vanzelfsprekend zeer energiezuinig.

Beschik- en betaalbaarheid
WSN heeft naast haar betaalbare voorraad ook een kleine voorraad goedkope vrije sector huurwoningen, die zij in samenspraak met de gemeente Nieuwkoop koestert voor een kleine doelgroep, die om wat voor reden dan ook niet kan kopen en/of te veel verdienen voor sociale huur. Als gevolg van deze voorraad lijkt WSN slechter dan gemiddeld te scoren op betaalbaarheid dan de sector. Betaalbaarheid staat overigens wel hoog op de agenda van WSN zo is in het afgelopen jaar een gematigde huurverhoging doorgevoerd die onder het landelijke gemiddelde lag.
Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*