Zoeken
 Zoeken

Projecten nieuwkoop


De Koetshuislocatie
In 2018 heeft WSN besloten het voormalig verzorgingscentrum ‘Het Koetshuis’ aan de Dorpsstraat in Nieuwkoop te gaan slopen. De locatie komt daarmee vrij voor de bouw van nieuwe huurwoningen, geschikt voor kleine huishoudens, zoals starters en senioren. Hiervoor zijn al verkennende gesprekken gevoerd met omwonenden, gemeente en andere belanghebbenden. Deze gesprekken worden in 2020 doorgezet om wensen te verzamelen voor de verdere ontwikkeling. WSN realiseert zich dat deze plek een unieke plek in Nieuwkoop is en streeft dan ook naar een nieuwbouwplan dat past in het centrum van Nieuwkoop, recht doet aan haar locatie en aansluit bij de wensen van haar doelgroep en die van de gemeente en bij haar eigen voorraadbeleid. De ligging van de locatie is uniek, vlakbij de Nieuwkoopse plassen en op loopafstand van het centrum en winkelcentrum Kennedyplein.

Buytewech-Noord
Als beoogde realisator van sociale huurwoningen is WSN betrokken bij de ontwikkeling van de uitbreidingslocatie Buytewech-Noord in Nieuwkoop. In een creatief proces met omwonenden, toekomstige bewoners en WSN, ontwikkelt de gemeente een woningbouwprogramma en vlekkenplan, waarna een stedenbouwkundigplan kan worden opgesteld. WSN behartigt hierbij de belangen van toekomstige huurders en geeft de gemeente input over de behoefte naar sociale huurwoningen.

Projecten in Nieuwveen

Centrumplan Nieuwveen
In het dorpshart van Nieuwveen werken WSN en de gemeente aan een nieuwe invulling van het braakliggende terrein. WSN en gemeente doen dit in een participatietraject met omwonenden, de dorpsvereniging, Ipse de Bruggen en andere belangstellenden. De ontwerpers hebben de opdracht een verbinding te maken tussen het centrum van Nieuwveen en Landgoed Ursula van Ipse de Bruggen. De sociale huurwoningen in dit plan worden appartementen, geschikt voor kleine huishoudens zoals starters of senioren.
Meer informatie is te vinden op de projectwebsite: https://www.nieuwkoop.nl/home/centrumlocatie-nieuwveen_45716/

Artelier bijeenkomsten
Op 10 december 2019 was onze eerste inloopavond over Centrumlocatie Nieuwveen. Hier konden belangstellenden en omwonenden hun ideeën en zorgen kwijt over de woningen die hier gebouwd gaan worden. Het was een groot succes met een grote opkomst.
Op 21 januari 2020 om 19.00 uur in het gemeentehuis te Nieuwveen is er een "atelier" bijeenkomst. Samen bouwen we hier verder aan het plan. Kom je ook meepraten? Je bent van harte welkom. Deel dit bericht ook met mensen die je kent en misschien belangstelling hebben. We bouwen woningen voor senioren en starters.
Op 24 maart 2020 om 19.00 uur is er nog een "atelier" bijeenkomst.

Projecten in Noorden

Driekoppenland
In Noorden komt een nieuwe wijk, achter de dijk. Hier komt een mix van vrijstaande huizen, rijwoningen, collectief particulier opdrachtgeverschap en sociale huurwoningen rondom een prachtige groene ruimte. WSN realiseert de huurwoningen in drie types. Er komen acht rijwoningen voor gezinnen, twee benedenwoningen voor senioren en twee bovenwoningen voor starters. De planning is dat de bouw in 2020 start.

Inschrijving sociale huurwoning
Om een sociale huurwoning bij ons te kunnen huren, moet u ingeschreven staan bij Holland Rijnland. U doet dit op de website www.hureninhollandrijnland.nl. Een inschrijving kost € 7,50 en is een jaar geldig. Elke verlenging met weer een jaar kost ook
€ 7,50.

Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*