Zoeken
 Zoeken

Projecten nieuwkoop


De Koetshuislocatie
In 2018 heeft WSN besloten het voormalig verzorgingscentrum ‘Het Koetshuis’ aan de Dorpsstraat in Nieuwkoop te gaan slopen. De locatie komt daarmee vrij voor de bouw van nieuwe huurwoningen, geschikt voor kleine huishoudens, zoals starters en senioren. Hiervoor zijn al verkennende gesprekken gevoerd met omwonenden, gemeente en andere belanghebbenden. Deze gesprekken worden in 2019 doorgezet om wensen te verzamelen voor de verdere ontwikkeling. WSN realiseert zich dat deze plek een unieke plek in Nieuwkoop is en streeft dan ook naar een nieuwbouwplan dat past in het centrum van Nieuwkoop, recht doet aan haar locatie en aansluit bij de wensen van haar doelgroep en die van de gemeente en bij haar eigen voorraadbeleid. De ligging van de locatie is uniek, vlakbij de Nieuwkoopse plassen en op loopafstand van het centrum en winkelcentrum Kennedyplein.

Buytewech-Noord
Als beoogde realisator van sociale huurwoningen is WSN betrokken bij de ontwikkeling van de uitbreidingslocatie Buytewech-Noord in Nieuwkoop. In een creatief proces met omwonenden, toekomstige bewoners en WSN, ontwikkelt de gemeente een woningbouwprogramma en vlekkenplan, waarna een stedenbouwkundigplan kan worden opgesteld. WSN behartigt hierbij de belangen van toekomstige huurders en geeft de gemeente input over de behoefte naar sociale huurwoningen.

Projecten in Nieuwveen

Woningstichting Nieuwkoop gaat aan de slag in Nieuwveen. Het is goed dat er juist in Nieuwveen waar collega corporatie Vestia geen nieuwbouw mag realiseren door de gemeente aan WSN de gelegenheid wordt geboden om in De Verwondering en Teylerspark extra nieuwbouw te realiseren.

De Verwondering
De huurwoningen in de nieuwe wijk De Verwondering bestaan uit twee rijtjes van zes eengezinswoningen. De bouw wordt verzorgd door Vergeer Bouw uit Reeuwijk en is in volle gang. Naar verwachting worden de huizen in de zomer van 2019 opgeleverd. Alle woningen zijn inmiddels verhuurd.

De woningen krijgen drie slaapkamers, zijn levensloopbestendig, veilig, comfortabel en energiezuinig zoals men van een moderne woning mag verwachten. Ze zijn daarmee uitermate geschikt voor (jonge) gezinnen en starters op de woningmarkt.
 
Teylerspark
Op een steenworp afstand van De Verwondering bouwt Vergeer Bouw ook een twintig sociale huurwoningen vlak bij het Teylersplein. Deze woningen worden eveneens toegewezen aan (jonge) gezinnen. Begin 2019 is gestart met de verhuur via Woningnet. De planning is dat deze twintig huishoudens eind 2019 hun nieuwe huurwoning kunnen betrekken.Centrumplan Nieuwveen
In het dorpshart van Nieuwveen werkt WSN aan een nieuwe invulling van het braakliggende terrein. WSN doet dit in samenspraak met omwonenden, de dorpsvereniging, de gemeente en Ipse de Bruggen. De ontwerpers hebben de opdracht een verbinding te maken tussen het centrum van Nieuwveen en Landgoed Ursula van Ipse de Bruggen. De sociale huurwoningen in dit plan worden naar waarschijnlijkheid appartementen, geschikt voor kleine huishoudens zoals starters of senioren.

Project in Noorden

Driekoppenland
In Noorden komt een nieuwe wijk, achter de dijk. Hier komt een mix van vrijstaande huizen, rijwoningen, collectief particulier opdrachtgeverschap en sociale huurwoningen rondom een prachtige groene ruimte. WSN realiseert de huurwoningen in drie types. Er komen acht rijwoningen voor gezinnen, twee benedenwoningen voor senioren en twee bovenwoningen voor starters. De planning is dat de bouw in 2019 start.
Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*