Zoeken
 Zoeken

Projecten nieuwkoop


Aar en Amstel
In 2017 heeft WSN het oude verzorgingshuis Aar en Amstel in Nieuwkoop getransformeerd tot 41 zelfstandige appartementen voor senioren. Dit zijn volledig zelfstandige 2- en 3-kamerwoningen, die ook geschikt zijn voor mensen die minder mobiel zijn of zorg nodig hebben. In november is het gebouw officieel heropend en is de naam van de gemeenschapsruimte “Van Tienhovenzaal” onthuld.

Naast de transformatie van de binnenzijde, renoveert WSN ook de buitenzijde, zodat het pand er weer jaren tegenaan kan.
Het Koetshuis
Het oudere verzorgingshuis Het Koetshuis staat inmiddels alweer wat langer leeg. WSN denkt dat op de plek van het verzorgingshuis prima appartementen voor ouderen en/of jongeren gerealiseerd kunnen worden. Deze plannen zullen bij de gemeente ingebracht worden, als onderdeel van een (nieuwe) visie op het centrumgebied in Nieuwkoop.

In het verleden was er sprake van huisvesting van statushouders in Het Koetshuis, maar hiervan is inmiddels geen sprake meer omdat de statushouders elders in de gemeente gehuisvest zijn.


Buytewech-Noord
Als beoogde realisator van sociale huurwoningen is WSN betrokken bij de ontwikkeling van de uitbreidingslocatie Buytewech-Noord in Nieuwkoop. In een creatief proces met omwonenden, toekomstige bewoners en WSN, ontwikkelt de gemeente een
woningbouwprogramma en vlekkenplan, waarna een stedenbouwkundigplan kan worden opgesteld. WSN behartigt hierbij de belangen van toekomstige huurders en geeft de gemeente input over de behoefte naar sociale huurwoningen.

Projecten in Nieuwveen


Woningstichting Nieuwkoop gaat aan de slag in Nieuwveen. Het is goed dat er juist in Nieuwveen waar collega corporatie Vestia geen nieuwbouw mag realiseren door de gemeente aan WSN de gelegenheid wordt geboden om in De Verwondering en Teylerspark extra nieuwbouw te realiseren.

De Verwondering
Door de gemeente is aan WSN gevraagd 12 woningen te realiseren in De Verwondering, een uitleggebied in Nieuwveen. Het betreft hier twee rijtjes van zes eengezinswoningen. Naar verwachting start de bouw in de zomer van 2018 en wordt begin 2019 gestart met de verhuur van de woningen.

De woningen krijgen drie slaapkamers, zijn levensloopbestendig, veilig, comfortabel en energiezuinig zoals men van een moderne woning mag verwachten. Ze zijn daarmee uitermate geschikt voor (jonge) gezinnen en starters op de woningmarkt.

Teylerspark
Aan WSN is door de gemeente gevraagd in het kader van de toevoeging van sociale huurwoningen om 20 woningen in het project Teylerspark te realiseren. Op grond van het woningmarktonderzoek is de verwachting dat deze locatie bij uitstek geschikt is voor de realisatie van betaalbare eengezinswoningen voor gezinnen. Begin 2018 heeft de gemeente het bestemmingsplan Teylerspark vastgesteld en ter inzage gelegd. Bij geen bezwaar start WSN in de zomer van 2018 met de bouw van de woningen. Naar verwachting wordt begin 2019 gestart met de verhuur via Woningnet.

Centrumplan Nieuwveen
Na het definitief niet doorgaan van het oorspronkelijke ‘woon-zorg-zone’-project wordt hard gewerkt aan het definiëren van een nieuw plan. WSN doet dit samen met omwonenden, de dorpsraad, de gemeente en Ipse de Bruggen. De verwachting is dat
deze haalbaarheidsstudie in 2018 kan worden afgerond.

Project Noorden


Land van Boer Koppen (Driekoppenland)
In Noorden wordt gewerkt aan een mogelijke bijdrage aan het woningbouwproject DrieKoppenland. Uniek aan deze ontwikkeling is dat het plan op initiatief van en door de bewoners zelf tot stand is gekomen. De gemeente Nieuwkoop heeft aan WSN gevraagd of zij de realisatie van circa 12 sociale huurwoningen in dit project voor haar rekening wil nemen. De verwachting is dat de realisatie niet eerder dan 2019 zal kunnen gaan plaatsvinden.


Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*