Zoeken
 Zoeken

Koopgarant en terugkoop


Jongstleden is in diverse media aandacht besteed aan het product Koopgarant.

Koopgarant
Het product Koopgarant is jaren geleden ontwikkeld door Stichting Op Maat om koopwoningen voor een grotere groep mensen betaalbaar te maken. Bij het kopen van een woning met Koopgarant betaalt de koper namelijk een lagere prijs dan marktwaarde van de woning. Daarmee is het rondkrijgen van de financiering van een woning voor de koper eerder bereikbaar. Ook zijn de woonlasten lager dan wanneer de woning voor de marktwaarde zou zijn gekocht. Bij Koopgarant geldt tot slot een terugkoopverplichting door de corporatie wanneer de koper zou wil verhuizen.

Woningstichting Nieuwkoop heeft in het verleden een aantal van haar woningen met Koopgarant verkocht. In 2013 zijn we hier mee gestopt. Uiteraard koopt Woningstichting Nieuwkoop nog wel de woningen terug van een eigenaar met zo’n Koopgarant woning indien deze wil gaan verhuizen.

Korting
In de media is gediscussieerd over het begrip ‘’korting’’. WSN heeft op de door haar verkochte woningen ‘’onder Koopgarant’’ bij aankoop een (kopers-)korting gegeven op de getaxeerde marktwaarde aan de koper van de betreffende woning. Ook is bij de koop het aandeel bepaald voor de koper in de toekomstige waardeontwikkeling. Bij terugkoop wordt de marktwaarde van de woning opnieuw getaxeerd. Het verschil tussen de marktwaarde bij aankoop en de marktwaarde bij terugverkoop is de waardeontwikkeling. Eventuele zelf aangebrachte verbetering gaan daar nog vanaf en de rest van de waardeontwikkeling (vermindering of vermeerdering) wordt vervolgens gedeeld met WSN volgens de in de koopacte vastgelegde verdeelsleutel.

Graag verwijzen we u hierbij nog naar een brochure van Stichting Op Maat waarin dit allemaal nog eens duidelijk wordt uitgelegd.

Onafhankelijke taxateur
Wat betreft het taxeren van een woning bij een terugkoop, heeft WSN haar procedure aangepast. Een Koopgarant eigenaar kan momenteel kiezen uit 3 taxateurs voor het bepalen van de een door de NWWI gevalideerde taxatiewaarde waarvoor de woning wordt teruggekocht. WSN heeft een lijst van taxateurs samengesteld en betaalt deze taxatie bij terugkoop voor u.

De taxateur is onafhankelijk, mag niet eerder betrokken zijn geweest bij de aankoop of terugkoop van uw woning en moet binnen een bepaalde afstand van uw woning gevestigd zijn (de Werkgebieden Regeling Taxateur).

Woningstichting Nieuwkoop geeft de Koopgarant eigenaar momenteel de keuze uit de volgende taxateurs:

-Bianca van der Laan Makelaarij uit Nieuwkoop
-Liemeer Makelaardij uit Nieuwveen
-Kaptein Vastgoed BV uit Ter Aar

Ook is het mogelijk dat u als Koopgarant eigenaar toch zelf een taxateur aanwijst buiten deze lijst om ieder mogelijk gevoel van beïnvloeding uit te sluiten. Uiteraard dient de zelfgekozen taxateur eveneens aan alle eerder genoemde criteria te voldoen. Indien de Koopgarant eigenaar zelf een taxateur kiest, komen de kosten van de taxatie voor rekening van de Koopgaranteigenaar.

De geschillenregeling blijft onverminderd van kracht. Beide partijen kunnen hierop een beroep doen (zowel de corporatie als de Koopgaranteigenaar) en delen de kosten van de geschillenregeling ongeacht wie er een beroep op doet.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie, neemt u dan contact met ons op.
Geen tekst aanwezig.
Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*