Zoeken
 Zoeken

Inschrijven

Om een sociale huurwoning bij ons te kunnen huren, moet u ingeschreven staan bij Holland Rijnland. U doet dit op de website www.hureninhollandrijnland.nl. Een inschrijving kost € 7,50 en is een jaar geldig.
Elke verlenging met weer een jaar kost ook € 7,50.

Uw inschrijving vervalt als u een woning via uw account op www.hureninhollandrijnland.nl accepteert. Om in de toekomst weer kans te maken op een sociale huurwoning, moet u zich dan ook weer opnieuw inschrijven bij Holland Rijnland.

Ik heb op een woning gereageerd
Heeft u via de website gereageerd op een woning? Wanneer u de eerste kandidaat bent voor de woning, ontvangt u een email waarin we uw belangstelling voor de woning peilen. Bent u inderdaad (nog steeds) geïnteresseerd in de woning, dan mag u de woning gaan bezichtigen.

Het bezichtigen van de woning
U maakt zelf een afspraak met de vertrekkende huurder om de woning te bezichtigen. De contactgegevens van de vertrekkende huurder krijgt u van ons. Misschien kunt u meteen al afspraken maken over het overnemen van zaken.

Als de woning al leeg is, gaan we met u mee om de woning te bezichtigen.

Zaken overnemen van de vertrekkende huurder
Soms biedt de vertrekkende huurder u zaken aan ter overname, bijvoorbeeld  gordijnen of een laminaatvloer. U kunt zelf besluiten of u dit wilt. Wanneer u zaken overneemt, dan vult u samen met de vertrekkende huurder een overnameformulier in. Wanneer we dit formulier ondertekend hebben ontvangen, kunnen de overgenomen goederen in de woning achterblijven voor de nieuwe huurder. Zo niet, dan dient de vertrekkende huurder ze alsnog te verwijderen. U bent als huurder verantwoordelijk voor de overgenomen goederen en het onderhoud. Klik hier voor een overname formulier

De woning accepteren of weigeren
Via uw account op www.hureninhollandrijnland.nl geeft u aan of u de aangeboden woning accepteert of weigert. Om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen, mag uw (gezamenlijke) inkomen niet hoger zijn dan € 38.035,- (prijspeil 2019). Wij dienen te bekijken of u aan de gestelde inkomenseis en voorwaarden voldoet. Ook is het van belang dat u geen huurachterstand heeft bij uw huidige of vorige verhuurders en geen overlast veroorzaakt heeft in eerdere woonsituaties.

Indien u de woning accepteert ontvangt u van ons een email met een bevestiging. Vervolgens vragen wij u de volgende bewijsstukken te uploaden via uw account op www.hureninhollandrijnland.nl. Documenten mogen niet ouder zijn dan 3 maanden. Gaat u samenwonen? Dan hebben wij deze gegevens ook van uw partner nodig. 

Algemene gegevens:
- Geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart)
- Uittreksel uit het bevolkingsregister met woonhistorie en overige ingeschrevenen
   (te verkrijgen via uw gemeente)
- IBAN bankrekeningnummer.

Inkomensgegevens:
- Een IBRI (inkomstenverklaring van de belastingdienst). U kunt deze via telefoonnummer
  0800- 0543 opvragen of digitaal met uw DigiD-code.

Formulieren:
-  Een volledig ingevulde en ondertekende verhuurdersverklaring, door uw huidige verhuurder
   in te vullen – indien van toepassing.
U kunt dit formulier afhalen op ons kantoor of downloaden via www.hureninhollandrijnland.nl.

Inkomensgegevens zelfstandig ondernemer :
- Meest recente jaarrekening, opgemaakt door uw accountant of belastingadviseur.
Een prognose over het huidige jaar van uw accountant of belastingadviseur

Een huurovereenkomst sluiten
Als u de woning geaccepteerd heeft, tekenen we samen een huurovereenkomst. We doen dit op de eerste dag dat u de woning gaat huren. Leest u de huurovereenkomst goed door. Hier vindt u alvast een voorbeeld huurovereenkomst met ook de bijbehorende algemene voorwaarden.
U betaalt de eerste maand huur. U kunt bij ons op kantoor pinnen. Daarna ontvangt u de sleutels van uw woning.

Niet vergeten
Vergeet niet uw adreswijziging door te geven aan de Gemeente. Dit is zeker heel belangrijk als u huurtoeslag wilt aanvragen.

Vergeet u ook niet u direct aan te melden bij het waterbedrijf en een energieleverancier. Noteert u de meterstanden op de dag dat u de sleutels ontvangt.Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*