Zoeken
 Zoeken

Huurcontract


U gaat een woning van ons huren. U tekent dan een huurcontract met ons.  
Een  huurcontract zelfstandige woonruimte vindt u hier. Bij deze overeenkomst horen ook de Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte. Deze huurvoorwaarden zijn ook van toepassing op het huurcontract vrije sector.

Naast gewone huurcontracten, hebben we ook een huurcontract onzelfstandige woonruimte  (kamers) (hier zijn de Algemene huurvoorwaarden onzelfstandige woonruimte van kracht) of een huurcontract VS vrije sector (woningen met een huurprijs hoger dan 720,42). Voor WSN betekent dit dat woningen, die als vrije sector woningen worden verhuurd, met ingang van elke nieuwe verhuring een kale huurprijs kennen vanaf € 722,-.

Medehuurderschap
U kunt een partner of familielid bij laten schrijven als medehuurder. Echtgenoten en geregistreerde partners zijn automatisch medehuurder.

Medehuurderschap vraagt u schriftelijk bij ons aan. U ondertekent beide het verzoek en voegt beide een kopie van een legitimatiebewijs toe. Ook is een bewijs van inschrijving op het betreffende adres nodig van het bevolkingsregister van de kandidaat medehuurder.

Onderhuur
Het is zonder toestemming van WSN niet toegestaan uw woning geheel of gedeeltelijk onder te verhuren. Uw woning mag ook niet als bedrijf worden gebruikt door uzelf of anderen.

Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*