Zoeken
 Zoeken

Huurbetaling


Uw eerste huurbetaling
Wanneer u uw huurovereenkomst tekent bij ons op kantoor, betaalt u uw eerste maand huur. U kunt dit bedrag bij ons pinnen.

U betaalt iedere maand huur
U betaalt uw huur een maand vooruit. Dit is zo in uw huurovereenkomst vastgelegd. Dit houdt in dat wij de huur ontvangen voor de eerste dag van de maand.

U kunt uw huur op verschillende manieren betalen;
  • Met automatische incasso. Uw huur wordt maandelijks automatisch van uw rekening afgeschreven. U vindt hier een machtigingsformulier.
  • Met acceptgirokaart. Wij sturen u dan elke maand omstreeks de 20e een acceptgirokaart voor de huur van de daaropvolgende maand. De kosten hiervan zijn € 1,50 per maand
  • U kunt uw huur pinnen aan de balie
  • U zorgt zelf dat u elke maand uw huur overmaakt naar WSN op rekeningnummer NL 02 BNGH 0285151800 ten attentie van Woningstichting Nieuwkoop te Nieuwkoop

Servicekosten
Soms zijn servicekosten opgenomen in de huurovereenkomst. Bijvoorbeeld kosten voor de schoonmaak van de galerijen of kosten voor electra van algemene ruimten. U betaalt voor de servicekosten elke maand een voorschotbedrag. Ook dit bedrag wordt net als de huur vooruit betaald. Een keer per jaar, voor 1 juli, ontvangt u een eindafrekening van ons. Hierin ziet u wat de werkelijke kosten zijn geweest in het voorgaande kalenderjaar van 1 januari t/m 31 december. U krijgt dan geld terug of moet geld bij betalen. Uw voorschotbedrag per maand wordt na de eindafrekening eventueel aangepast.

Huurverhoging
Per 1 juli van ieder jaar kunt u een huurverhoging verwachten. De overheid stelt jaarlijks de maximale huurverhogingspercentages vast. WSN blijft binnen deze percentages. WSN verhoogt sinds 2013 de huren inkomensafhankelijk. Dit betekent dat afhankelijk van uw inkomen u meer of minder huurverhoging krijgt. De aankondiging van de huurverhoging ontvangt u voor 1 mei.

Huurtoeslag
Heeft u een laag inkomen en huurt u een sociale huurwoning? Misschien komt u in aanmerking voor huurtoeslag. Voor meer informatie en de voorwaarden, gaat u naar www.toeslagen.nl

Voorkomen van huurachterstand
Zorgt u er voor op tijd de huur te betalen. Zo voorkomt u een huurachterstand. Neemt u direct contact met ons op wanneer u uw huur niet kunt betalen. Wellicht kunnen we dan een betalingsregeling treffen. U lost uw achterstallige bedrag dan gespreid binnen 6 maanden af.

WSN stuurt een aanmaning, wanneer de huurbetaling aan het begin van de maand uitblijft. Bij een huurachterstand van 3 maanden en wanneer we niks van u horen, geven we de vordering aan een gerechtsdeurwaarder. Vanaf dat moment lopen de betalingen en het contact hierover alleen nog via de deurwaarder. De incassokosten van een deurwaarder bedragen 15% van de huurachterstand + 21% BTW.

Wanneer geen oplossing wordt gevonden voor een hoge huurachterstand, kan de gerechtsdeurwaarder aan de kantonrechter vragen de huurovereenkomst te mogen beëindigen. Een woning wordt dan ontruimd en de huurder moet de woning verlaten.

Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*