Zoeken
 Zoeken

Dorpskernen


WSN is werkzaam in de kernen Nieuwkoop, Noorden, Nieuwveen en Woerdense Verlaat van de Gemeente Nieuwkoop. In totaal bestaat de Gemeente Nieuwkoop uit 13 kernen. Het zijn allemaal kleine landelijke kernen in het Groene Hart van de Randstad, waarbij Nieuwkoop met bijna 9.000 inwoners de grootste is. Op 1 januari 2016 woonden er in totaal 27.435 inwoners in Gemeente Nieuwkoop.Nieuwkoop

Nieuwkoop is de grootste kern in de Gemeente Nieuwkoop met bijna 9.000 inwoners en ruim 3.500 bewoonde adressen. Nederzetting Nieuwkoop wordt al beschreven in een document uit 1270. Johan de Bruyn van Buytewech, ‘’heer van Nieuwkoop’’ van 1617 tot 1657, heeft veel voor Nieuwkoop betekend. Aan hem danken we onder meer de toren op het Reghthuysplein in Nieuwkoop.

Tot ongeveer 1950 is Nieuwkoop een langgerekt lintdorp. Daarna worden langs de Meeuwenlaan de eerste nieuwbouwwoningen neergezet. De bewoners verdienden vroeger een boterham door turf te steken, riet te snijden en te vissen. Maar Nieuwkoop was vooral bekend vanwege de smederijen. In 1860 waren er maar liefst 150 smeden in Nieuwkoop te vinden.

Nieuwkoop heeft momenteel een ruim winkelaanbod. Er zijn drie basisscholen, gevestigd in de wijk Buytewech en een VMBO opleiding aan het Ashram College.

Er is een breed aanbod van zorg (huisartsen, zorginstellingen etc.) sport en cultuur. In het Kaleidoskoop aan de Verbinding, een multifunctioneel centrum opgeleverd in 2012, is een bibliotheek gevestigd, een Serviceplus Punt voor zorg- en welzijnsvragen en worden diverse culturele activiteiten georganiseerd door de Stichting Kulturhus Nieuwkoop.

Nieuwkoop is goed met de bus bereikbaar (lijndienst) en er kan gebruik gemaakt worden van de diensten van de Rijnstreekhopper.

WSN heeft rond de 850 woningen, appartementen, kamers, garages, standplaatsen en woonwagens in Nieuwkoop. Daarnaast heeft WSN nog diverse commerciële bedrijfspanden en enkele verzorgingstehuizen in deze kern.

Noorden

Noorden heeft ongeveer 1.850 inwoners en ruim 730 bewoonde adressen. Ook Noorden is een oud dorp en wordt al in de 14e eeuw in documenten genoemd. Net als Nieuwkoop is ook Noorden van oorsprong een langgerekt lintdorp.

Tot 1911 verdienen Noordenaren hun kost voornamelijk met rietsnijden en turfsteken. Maar met de komst van Wouter van der Zwet in 1911, die zich op de tuinbouw toelegt, wordt Noorden een waar tuinbouwdorp.

Noorden heeft een basisschool en een basisaanbod van winkels. Op het gebied van welzijn worden activiteiten georganiseerd in het gebouw ‘’de Rietzanger’’.

WSN heeft circa 130 woningen en appartementen in Noorden. Inclusief ook een zorgboerderij en een huisartsenpraktijk.

Woerdense Verlaat

Woerdense Verlaat kent ca. 800 inwoners op ongeveer 290 bewoonde adressen.

De kern is tot ontwikkeling gekomen rondom de sluis.  Er heeft zelfs een heus fort vlakbij de sluis gelegen. Langs de Korte Meentweg is een kerk en in de nabijheid daarvan een wijkgebouw. Woerdense Verlaat heeft een basisschool. Er zijn geen winkels.

WSN heeft 4 huurwoningen in Woerdense Verlaat.

Nieuwveen

In Nieuwveen wonen ongeveer 3.800 mensen op circa 1.340 bewoonde adressen. Van oorsprong is ook Nieuwveen een lintdorp. Nieuwveen heeft een aantal winkels. Het centrum ’t Liemerhof biedt een mooie voorziening aan de kern Nieuwveen. Een belangrijk instituut in Nieuwveen is de locatie ‘’het landgoed Ursula’’ van Ipse de Bruggen, waar mensen met een verstandelijke beperking wonen en werken . Het terrein is vrij toegankelijk voor wandelaars. Op het terrein is ook een kinderboerderij aanwezig.

WSN heeft enkele panden in Nieuwveen, welke onder andere verhuurd worden aan de zorginstelling Activite en de Stichting Horizon. Het project Centrumplan Nieuwveen loopt nog.

Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*