Zoeken
 Zoeken

Koopwoning

Vanaf augustus 2016 heeft Woningstichting Nieuwkoop de verkoop van haar sociale huurwoningen opgeschort. Dit houdt in dat u tot nader orde uw eigen sociale huurwoningen niet kan kopen. WSN heeft hiertoe besloten met als doel ervoor te zorgen dat het aantal sociale huurwoningen in Nieuwkoop niet verder daalt. De druk op de woningmarkt in Nieuwkoop is groot en hoewel we diverse plannen hebben voor nieuwe sociale huurwoningen, vraagt de realisatie hiervan de nodige tijd. 

Nog wel te koop zijn woningen die specifiek zijn aangewezen als verkoopcomplex, bijvoorbeeld onze woningen aan de Meeuwenlaan, Vlietpark (exclusief seniorenwoningen) en overige lintwoningen Zuideinde). Heeft u vragen of wilt u meer informatie over of u in aanmerking komt voor het kopen van uw woning, neemt u dan contact met onze woonconsulent op.
 
KoopGarant en KoopComfort
KoopGarant en KoopComfort zijn vervallen. Dit betekent dat wanneer u nu een woning van ons koopt, u later vrij bent de woning te verkopen aan wie dan ook.

Terugkoop
Heeft u in het verleden een woning onder KoopGarant of KoopComfort van ons gekocht en wilt u de woning verkopen? U bent dan nog steeds verplicht de woning eerst aan WSN te koop aan te bieden. U doet dit schriftelijk. Neemt u hiervoor contact met ons op via balie@wst-nieuwkoop.nl

Makelaar Deerenberg en Van Leeuwen begeleidt de verkoop van de meeste van onze woningen. U vindt deze makelaar aan de Dorpsstraat 107 te Nieuwkoop. Tel.nr. 0172-521010, makelaardij@deerenberg.nl

Wanneer u een woning koopt bij WSN, worden alle notariële handelingen verzorgd door Limes Netwerknotarissen. U vindt Limes Netwerkennotarissen aan het Smidsvuur 2 te Nieuwkoop. www.limesnotarissennieuwkoop.nl
Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*