Zoeken
 Zoeken
De Halve Roe 1-11, 13-23 en 25-35

Warmtewet

In uw woning maakt u gebruik van warmte en/of warm tapwater via de gemeenschappelijke installatie van uw complex. Deze installatie is eigendom van Woningstichting Nieuwkoop. Op uw woning is daarmee de Warmtewet van toepassing. De Warmtewet is op 1 januari 2014 in werking getreden. 

Het doel van deze wet is om gebruikers van warmte te beschermen, zodat ze zeker zijn van warmtelevering, niet te veel betalen en een goede service krijgen. 

Een huurder betaalt op dit complex per maand een voorschotbedrag voor de levering van warmte en warm tapwater. Deze bedragen bestaan uit de onderdelen vastrecht, variabele kosten en kosten voor de bemetering (incl. apparatuur). Deze posten vindt u jaarlijks terug op uw eindafrekening servicekosten.

De Warmtewet schrijft voor dat we met u een aparte Overeenkomst van Warmte dienen af te sluiten. Wij doen dit op het moment van een nieuwe verhuring. Al onze huidige huurders van de betreffende appartementen op de Halve Roe hebben uiteraard al zo'n Overeenkomst.

Bij de Overeenkomst horen Algemene Voorwaarden voor Levering van Warmte en een tarievenblad, Het Tarievenblad wordt jaarlijks aangepast.

Deze documenten ontvangt een nieuwe huurder ook als bijlage bij de Overeenkomst.

Eventuele storingen van levering van warmte worden hier geregistreerd.

Meer informatie over de Warmtewet kunt u vinden op www.consuwijzer.nl/energie/warmte  en www.acm.nl
Geen tekst aanwezig.
Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*