Zoeken
 Zoeken
Agressieprotocol

Agressie en geweld van een huurder of bezoeker van onze woningcorporatie komen gelukkig niet vaak voor. Maar als het gebeurt, is het altijd één keer teveel. Schelden, schreeuwen, beledigende taal  of soms zelfs een bedreiging. Onze medewerkers maken dit helaas wel eens mee.

Een klant kan soms op deze manier zijn ontevredenheid uitten, maar  beseft niet wat dit met onze medewerker doet. Voor een medewerker is iedere vorm van agressie of geweld een nare ervaring.

Bij Woningstichting Nieuwkoop wordt agressie niet getolereerd en doen we er alles aan om dit te voorkomen. 

Hoe gaan we met elkaar om?
  • Wij behandelen u met respect. Wij verwachten ook van u dat u onze medewerkers met respect behandeld.
  • We verwachten dat wanneer u onze balie bezoekt, u niet onder invloed bent van drugs of alcohol. Dit geldt ook voor afspraken van onze medewerkers bij u thuis.
  • Wij tolereren geen agressie of geweld richting onze medewerkers. Onder agressie of geweld verstaan we schelden, bedreigen, vernielen, lichamelijk geweld en het uiten van beledigende en/of discriminerende taal.Bent u agressief tegen één van onze medewerkers, dan nemen wij maatregelen. Deze maatregelen hebben we vastgelegd in een agressieprotocol.
Maatregelen
Agressieve klanten krijgen een brief van ons, waarin we aangeven dat agressie niet wordt getolereerd. Ook kunnen we besluiten dat we alleen nog schriftelijk met u willen communiceren en niet meer telefonisch of aan de balie. Agressief gedrag wordt bovendien door de woningstichting geregistreerd.

Bij agressie en geweld doen we een melding of aangifte bij de politie. 
Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*