Zoeken
 Zoeken

Projecten nieuwkoop


Aar en Amstel
Wij zijn op dit moment nog volop bezig met de verbouwing van Aar en Amstel. In het oude verzorgingshuis worden 41 appartementen gerealiseerd. Dit zijn volledig zelfstandige woningen die ook geschikt zijn voor mensen die minder mobiel zijn of zorg nodig hebben. Wij verwachten dat de appartementen rondom de zomer opgeleverd kunnen worden.

In februari/maart 2017 zal WSN dan ook al starten met het aanbieden van de appartementen, Ouderen uit de gemeente Nieuwkoop die een sociale huurwoning achterlaten krijgen voorrang.  WSN wil zo maximale doorstroming zien te bereiken, zodat de woningen die achtergelaten worden weer beschikbaar komen voor andere woningzoekenden. De meeste appartementen  bestaan uit een woonkamer, slaapkamer en badkamer maar er komen ook 9 wat grotere appartementen met een extra slaapkamer.

Er kan inmiddels niet meer gereageerd worden op de appartementen in Aar en Amstel via Woningnet, de inschrijftermijn is gesloten.

Voor meer informatie klikt u hier.
Het Koetshuis
Ook het oudere verzorgingshuis Het Koetshuis staat inmiddels alweer wat langer leeg. WSN denkt dat op de plek van het verzorgingshuis prima appartementen voor ouderen en/of jongeren gerealiseerd kunnen worden. Deze plannen zullen bij de gemeente ingebracht worden, die in 2016 een (nieuwe) visie op het centrumgebied zal ontwikkelen.

In het najaar van 2015 heeft Het Koetshuis op het verzoek van de gemeente dienst gedaan als crisis noodopvang in het kader van de vluchtelingen problematiek. Omdat het komen tot nieuwe plannen nog wel even zal duren en de druk op de woningmarkt, als het gevolg van de grote opgave van de huisvesting van statushouders, toeneemt onderzoekt WSN samen met de gemeente of Het Koetshuis tijdelijk voor huisvesting van statushouders te benutten is.


Projecten in Nieuwveen


Woningstichting Nieuwkoop gaat aan de slag in Nieuwveen. Het is goed dat er juist in Nieuwveen waar collega corporatie Vestia geen nieuwbouw mag realiseren door de gemeente aan WSN de gelegenheid wordt geboden om in De Verwondering en Teylerspark extra nieuwbouw te realiseren.

De Verwondering
Door de gemeente is aan WSN gevraagd 12 woningen te realiseren in De Verwondering, een uitleggebied in Nieuwveen. Het betreft hier een rijtje van 12 eengezinswoningen. De verwachting is dat de  bouw in 2018 gestart zal gaan worden en de woningen eind 2017/begin 2018 opgeleverd kunnen worden.


Teylerspark
Aan WSN is door de gemeente gevraagd in het kader van de toevoeging van sociale huurwoningen om 20 woningen in het project Teylerspark te realiseren. Op grond van het woningmarktonderzoek is de verwachting dat deze locatie bij uitstek geschikt is voor de realisatie van betaalbare eengezinswoningen. De vergunningsprocedure moet nog worden opgestart en de verwachting is dat woningen in 2018 gerealiseerd kunnen gaan worden.

Locatie Wozozo Nieuwveen
Na het definitief niet doorgaan van het oorspronkelijke project worden hard gewerkt aan het definiëren van een nieuw plan. De verwachting is dat deze haalbaarheidsstudie in 2017 kan worden afgerond.

Project Noorden


Land van Boer Koppen (Driekoppenland)
In Noorden wordt gewerkt aan een mogelijke bijdrage aan het woningbouwproject DrieKoppenland. Uniek aan deze ontwikkeling is dat het plan op initiatief van en door de bewoners zelf tot stand is gekomen. De gemeente Nieuwkoop heeft aan WSN gevraagd of zij de realisatie van circa 12 sociale huurwoningen in dit project voor haar rekening wil nemen. De verwachting is dat de realisatie niet eerder dan 2018 zal kunnen gaan plaatsvinden.


Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*